Nederlander sterft gem. 13 maanden eerder door fijnstof en stikstofdioxide

Uit nieuw onderzoek van RIVM blijkt dat zowel de hoeveelheid fijnstof als stikstofdioxide direct invloed heeft op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker in Nederland. RIVM werkte samen met de Universiteit Utrecht aan een nieuwe onderzoeksmethode waarbij gegevens van 7 miljoen Nederlanders zijn geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives. Mensen in Nederland leven gemiddeld vier maanden korter door luchtvervuiling met stikstofdioxide en ongeveer 9 maanden korter door blootstelling aan fijnstof. In totaal 13 maanden.

Milieudefensie heeft de onderzoekscijfers van RIVM doorgerekend en komt tot de conclusie dat Nederlanders die in de stad wonen gemiddeld 18 maanden vroeger sterven door luchtvervuiling. De effecten van luchtvervuiling op sterfte zijn zo’n 40% hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Utrechters die aan verkeersdrukke wegen of aan een snelweg wonen of werken zijn nog slechter af dan dit gemiddelde van 18 maanden. Het RIVM gebruikte voor dat onderzoek de sterftestatistieken van 7 miljoen Nederlanders en vergeleek die met de luchtvervuiling op hun woonadres. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook jongere mensen (30-65) een kortere levensverwachting hebben door de luchtvervuiling. De Natuur en Milieufederatie Utrecht is begin dit jaar een petitie gestart voor Gezondere Lucht in de Provincie en in de steden.

fijnstof in nederlandStedelingen leven tot enkele jaren korter

De lucht in steden is veel vervuilder dan in de meeste landelijke gebieden. De levensverwachting van inwoners van steden ligt bij typische stadsconcentraties zo’n 1,5 jaar lager. Op sterk vervuilde plekken kan dit oplopen tot enkele jaren. De gezondheidseffecten blijven niet beperkt tot stedelijke gebieden. Alle Nederlanders hebben last van luchtvervuiling: gemiddeld verliest elke Nederland meer dan 12 maanden door luchtverontreiniging.

Gezondheidsschade ook door stikstofdioxide

Tot op heden werden alleen de fijnstof niveaus in de berekeningen voor vroegtijdige sterfte gebruikt. Naast het effect van fijn stof blijkt uit dit onderzoek dat er ook een onafhankelijk effect van stikstofdioxide op vroegtijdige sterfte is. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat er ook voor mensen onder de 65 jaar een verhoogde kans is op sterfte door luchtverontreiniging. Voorheen werd gedacht dat alleen mensen van hoge leeftijd vroegtijdig doodgaan door luchtverontreiniging.

Uitbreiding en verdieping onderzoek

Het RIVM werkt samen met het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht verder aan de gebruikte methodiek om ook de effecten van andere omgevingsfactoren dan luchtverontreiniging te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn de invloed van geluid en groen in de leefomgeving. Daarnaast kunnen met de gebruikte methodiek gezondheidseffecten op andere gebieden dan sterfte, zoals medicijngebruik, zichtbaar worden gemaakt.