Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!

februari 29, 2016

Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!

Ben jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat de groene waterschapspartij Water Natuurlijk allemaal doet in het waterschapsbestuur? Meld je dan nu aan voor de Eerste Water Natuurlijk AGV Wateradviesdienst!

De Wateradviesdienst heeft als doel de fractie van Water Natuurlijk van inhoudelijke input te voorzien over een vooraf geselecteerd thema. Hierbij werken de deelnemers van de werkgroep nauw samen met de fractieleden die het thema hebben aangedragen. De deelnemers doen dit bijvoorbeeld door een onderbouwd initiatiefvoorstel, notitie of opiniestuk te schrijven. Zij kunnen ook een symposium organiseren over het onderwerp.

Tegelijkertijd biedt de Wateradviesdienst deelnemers een unieke kans om op een inhoudelijke manier kennis te maken met Water Natuurlijk AGV, zowel met de partij als de mensen, en iets ‘groens’ bij te dragen aan de ontwikkeling van het waterschap AGV.

Iedereen kan meedoen aan de Wateradviesdienst van Water Natuurlijk, leden en niet-leden.