Laat je horen voor duurzame energie in Rijnenburg

mei 30, 2017

Laat je horen voor duurzame energie in Rijnenburg

Op 6 juni is er een raadsinformatieavond over de duurzame energieplannen voor de polder Rijnenburg. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen. Wil je graag dat de gemeenteraad ambitie toont en ruimte geeft voor een mooi energielandschap, met ruimte voor wind en zon? Dan is het belangrijk om van je te laten horen. Dus kom 6 juni om 21:00 ook naar AC Meeting center de Meern!

Rijnenburg
Voorbeeld van een ‘energielandschap’: NL Solarpark De Kwekerij bij Hengelo.

Aan deze de vraag aan jou / jouw organisatie om mensen op te roepen dinsdag 6 juni naar AC in De Meern te komen; daar vindt de bijeenkomst plaats. Het is inloop vanaf 20.30 uur, programma begint om 21 uur (het is wat later op de avond omdat er eerder op de avond een andere raadsbijeenkomst is).

Wat en wanneer

  • Dinsdag 6 juni 2017
  • Start 21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur
  • AC Meeting center De Meern
  • Meerndijk 59, De Meern langs de A12

Doel van de bijeenkomst over Rijnenburg

De polder Rijnenburg en Reijerscop biedt een kansrijke omgeving voor het opwekken van duurzame energie. Het Utrechtse college heeft aan de Utrechtse gemeenteraad een startnotitie voorgelegd. Hierin staan de voorwaarden waaraan een energielandschap in de polder Rijnenburg en Reijerscop met zonne-energie en/of windenergie moet voldoen. Raadsleden gaan graag over deze startnotitie in gesprek met omwonenden, onafhankelijke experts en belanghebbenden. Er is al een concreet initiatief van bewoners: Rijne Energie.

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst start met een aantal korte presentaties door bewonersorganisaties, collectieven, belanghebbenden en experts. Er is kort de mogelijkheid om vragen te stellen. Na afloop van deze presentaties bieden we u volop gelegenheid om een-op-een of in kleine groepen met experts en raadsleden in gesprek te gaan.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit gesprek deel te nemen. Aanmelden is niet nodig.

De startnotitie en het Verslag van het Stadsgesprek met de regio zijn hier te downloaden. Verder heeft de NMU drie aandachtspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van Rijnenburg en Reijerscop.