Kom naar de Meet-up van de NOM Alliantie Utrecht!

juni 1, 2016

Kom naar de Meet-up van de NOM Alliantie Utrecht!

Op 27 juni van 14.00-17.30 uur is iedereen die in de provincie Utrecht bezig is met Nul-op-de-Meter (NOM) van harte uitgenodigd voor de eerste meet up van de NOM Alliantie Utrecht in Amersfoort!

Na een plenaire start, waarin we in vogelvlucht de ontwikkelingen in Utrecht bespreken en landelijke ontwikkelingen toelichten die voor ons relevant zijn, duiken we een aantal onderwerpen dieper in. We eindigen de middag met een evaluatie van de dag en een perspectief voor de nabije toekomst.

Drie onderwerpen krijgen in break outs extra aandacht. Ervaringsdeskundigen, experts en geïnteresseerden zetten hun schouders eronder om tot een conclusie te komen:

  • Prestatieafspraken: De gemeente Amersfoort en de NMU hosten een bijeenkomst over de afwegingen achter prestatieafspraken, bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties en huurders. Ingegaan wordt op de relatie tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid (aantallen nieuw te bouwen en te renoveren woningen) en NOM-renovaties. Leidt de focus op NOM tot een lager aantal woningen dat gerenoveerd kan worden (het is een grotere investering), of juist niet (de businesscase is beter)? Hoe hangt NOM samen met passend toewijzen en welk effect heeft het op de woonlasten? We kijken naar de feiten en voeren een genuanceerde discussie; wanneer is NOM wel of niet een verstandig onderdeel van je gezamenlijke strategie?
  • De transitie naar gasloze wijken: Om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving gerealiseerd te hebben, moeten we nu de eerste stappen zetten. Verschillende gemeenten doen dat al, en aanbieders, winkels en corporaties bereiden zich voor. Hoe kun je nu maatregelen nemen om in de toekomst tot NoM te komen? Hoe maak je een warmte-overgangsplan en welke sturingsmogelijkheden geeft dit? En hoe maak je de bewoner onderdeel van de ambitie? Een wijkaanpak vraagt tenslotte zowel enthousiasme bij particulieren als huurders. In een gezamenlijke zoektocht delen we lessen en inzichten en definiëren we de obstakels waar we in de komende tijd samen aan willen werken.
  • Na de pilot…: In Utrecht doen veel partijen ervaring op met eerste woningen of complexen. De risico’s van een pilot zijn overzichtelijk en de rest van het onderhouds- en verbeterprogramma kan gewoon gecontinueerd worden. Maar wat komt daarna? Met welke doelstelling start je een pilot en wat doe je als je de lessen hebt geleerd? Wat betekent het als je NulopdeMeter als onderdeel van je strategie opneemt en hoe doe je dat? In gesprek halen we de drijfveren van de lopende pilots naar boven en kijken we naar het vervolgplan. Ervaringsdeskundigen delen hun geleerde lessen; wat viel mee, wat viel tegen?

Aanmelden kan bij de EBU via deze link. We zien er naar uit je daar te ontmoeten!

Programma:

14.00 Ontvangst
14.30 Actie in Utrecht & landelijke kennis
15.15 Break outs
16.00 Plenaire terugkoppeling
16.45 Evaluatie & vooruitblik
17.15 Afsluiting & borrel

Aanmelden kan via deze link. We zien er naar uit u daar te ontmoeten!