Knooppunt Hoevelaken: betrokkenheid omwonenden

juli 30, 2012

Knooppunt Hoevelaken: betrokkenheid omwonenden

In Amersfoort moeten Rijkswaterstaat en de overheden het programma van eisen en wensen in het laatste kwartaal van 2012 klaar hebben, zodat gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen oordelen. Het programma vormt de basis voor de vroegtijdige aanbesteding van het werk aan het knooppunt, zodat marktpartijen hun innovatieve kennis en kunde optimaal kunnen inzetten.

Dit proces is in gang gezet omdat in een eerder stadium bleek dat de oorspronkelijke plannen veel te veel kosten. Nu hoopt men op verlossing door marktpartijen eerder te betrekken. Dat kan prima werken, mits de omgeving voldoende kan meedoen en gezondheidsbescherming en inpassing fatsoenlijk meedraaien in de eisen. Zeker voor geluid is een hogere maatstaf gewenst dan magere wettelijke basis. Inmiddels is de eerste verkeerskundige wens toegevoegd aan het eisenpakket; de oostelijke aansluiting van Hoevelaken op de A1 moet blijven.

De NMU blijft ervan overtuigd dat de beste keuze voor het plan voor het knooppunt is accepteren dat in de spits de snelheid wat lager ligt dan de huidige norm. De stedelijke norm, zoals die ook geldt voor Utrecht bijvoorbeeld, past veel beter bij het gebied.

Uiteindelijk kiezen de overheden de wegenbouwer die de meeste wensen kan invullen binnen het gereserveerde (vaste) budget. Cruciaal in het programma is het gewicht dat de afzonderlijke wensen krijgen toegewezen. Bouwers zullen slim kiezen: de wensen die relatief voor de minste euro’s zijn te realiseren zullen als eerste ingevuld zijn.

Het is daarom erg belangrijk dat omwonenden en belangenpartijen sterk betrokken zijn bij het bepalen van de wegingsfactoren.