Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

juli 28, 2015

Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

FB-ad1Ga niet in beroep in de Klimaatzaak, maar maak werk van maatregelen tegen klimaatverandering! Die oproep doet milieuclub Mobilisation aan de Nederlandse regering. Ze wil dat de regering de eis van de rechter – 25 % CO2-reductie in 2020 – uitvoert zonder tijd te verspillen aan procedures. Een Klimaatpetitie moet zo veel mogelijk Nederlanders mobiliseren.

De Haagse rechtbank deed in juni uitspraak in de Klimaatzaak, die door Urgenda en 900 mede-eisers was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De eisers vonden dat Nederland de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rechter was het daarmee eens.

In 2020 kwart minder CO2-uitstoot

Het vonnis van de Rechtbank houdt in dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in 2020 drastisch moet verminderen, tot 25% onder het niveau van 1990. ‘Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig’, aldus de Rechtbank. Met de huidige inspanningen haalt Nederland in 2020 maximaal een reductie van 17% ten opzichte van 1990. Daarmee behoort het tot de Europese achterhoede.

De regering heeft laten weten het vonnis te bestuderen en te overwegen om in beroep te gaan. De uiterste datum om beroep aan te tekenen is 24 september.

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie.

Klik hier voor de petitie.