Klimaatakkoord vraagt versnelling Energieagenda

december 17, 2015

Klimaatakkoord vraagt versnelling Energieagenda

“Het is een prestatie van formaat dat 195 landen zich achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard hebben.” Dat is de reactie van Corinne de Jonge van Ellemeet, netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufederaties. “Dit is een enorme steun in de rug voor onze ambities. Nu moeten we het samen waar maken. De Natuur en Milieufederaties zijn er klaar voor.”

Dankzij het klimaatakkoord zal het gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon flink toenemen. In de provincies kunnen de ruim 800 lokale energie-initiatieven daarbij een belangrijke rol spelen: samen duurzame energie opwekken en inkopen, en energie besparen.

Ondersteuning lokale duurzame energie

De Natuur en Milieufederaties, dus ook de NMU, ondersteunen deze lokale energiecoöperaties met raad en daad. Zo heeft de NMU het Servicepunt Energie Lokaal, dat voor lokale initiatieven een netwerk en een loket voor vragen biedt. Ook kan het Servicepunt meedenken bij het opzetten en opschalen van initiatieven, maatwerk bieden en bijeenkomsten organiseren.

Versnelling Regionale Energieagenda nodig

Om de Utrechtse regio klimaatneutraal te maken heeft de NMU de Regionale Energieagenda gelanceerd. “Nu maximaal 1,5 graad opwarming aan het einde van deze eeuw het uitgangspunt wordt, moet deze agenda met extra vaart worden uitgevoerd,” stelt Josja Veraart, adjunct-directeur van de NMU. “De regionale kansen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, Nul-op-de-meter renovaties van woningen en beprijzing van CO2, moeten we verzilveren.”

Meer kans voor wind op land

Ook windenergie op land krijgt met het klimaatakkoord meer kansen. De Natuur en Milieufederaties jagen windenergie op land in de provincies aan en ondersteunen die ontwikkeling waar mogelijk. De NMU pleit in dit verband voor de bouw van windmolenparken bij bestaande hoofdinfrastructuur.

Naar een klimaatneutrale landbouw en mobiliteit

Volgens De Natuur en Milieufederaties zullen we alle zeilen bij moeten zetten om de omslag naar een klimaatneutrale wereld echt te kunnen maken. Daarbij hoort ook het klimaatneutraal maken van onze voedselproductie en de landbouw. Want die landbouw kan veel klimaatvriendelijker.

En dat laatste geldt zeker ook voor mobiliteit. Deze wil de NMU klimaatneutraal en veel schoner maken via de campagne Gezond op Pad.