Kleine 1400 zienswijzen tegen verbreding A12/A27

oktober 14, 2016

Kleine 1400 zienswijzen tegen verbreding A12/A27

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de verbreding van de A27 tot 14 à 15 rijstroken? Krijgt het autoverkeer ruim baan, wéér ten koste van omwonenden en Amelisweerd? Het verzet neemt toe.

Verbreding van de Ring: de gevolgen in beeld

De voorgenomen verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht heeft forse gevolgen voor het omringende landschap. Die gevolgen brengen we hier in beeld, via foto’s en montages die afkomstig zijn uit de officiële documenten van Rijkswaterstaat. Wij worden er niet vrolijk van. En jij?

Posted by Natuur en Milieufederatie Utrecht – NMU on Thursday, 2 June 2016

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Maar liefst 1376 zienswijzen zijn ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit (lees de samenvatting). De gemeenteraden van o.a. Utrecht, Bunnik en De Bilt zijn zeer kritisch. Ook de Provincie Utrecht zet vraagtekens bij nut en noodzaak en ziet onvoldoende natuurcompensatie in de plannen.

Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, ook door de NMU en Kracht van Utrecht, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit verbreding na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op verzet van de landelijke PvdA, die de asfaltagenda van VVD-minister Schultz van Haegen volgt. PvdA-fracties in gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat het nieuwe regeerakkoord beslissend zal zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

Onderteken de petitie tegen verbreding

Teken de petitie als je dat nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

De gevolgen van de voorgenomen verbreding zijn goed te zien in een animatie op Facebook.

Een uitgebreidere versie van dit artikel, en een oproep voor financiële steun, vind je op de website van de Kracht van Utrecht.