Kinderen aan de slag met 7DagenCirculair

februari 27, 2017

Kinderen aan de slag met 7DagenCirculair

Op 13 maart gaan de leerlingen van basisschool Wijzer aan de Vecht aan de slag met het programma 7DagenCirculair: hét lesprogramma over de circulaire economie. Gedurende 7 dagen gaan de kinderen in de klas aan het werk met verantwoord consumeren en produceren.

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

Bewustzijn

Kinderen worden zich bewuster​ van de waarde van spullen, materialen en grondstoffen.

Kennis

Kinderen raken bekend​​ met het begrip circulaire economie en de kansen daarbinnen.

Intrinsieke motivatie

Kinderen raken enthousiast om​ zich (blijvend) in te zetten in de circulaire economie door hun concrete handreikingen te bieden, die zij direct kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk en met een meetbaar effect.

Rolmodellen

Kinderen worden geïnspireerd​ door ze in contact te zetten met circulaire ondernemers en bedrijven.

Samenwerking

Kinderen voelen verbinding met de wijk/stad en het belang samenwerking. De circulaire economie is dichtbij en zichtbaar en kinderen doen mee en tellen mee in deze economie.

Meer informatie

7DagenDuurzaam is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het provinciale programma Duurzaam Door, waarvan de NMU programmamanager is.

Meer informatie staat op http://7dagencirculair.nl/