Kennisbijeenkomst Postcoderoosregeling druk bezocht

februari 10, 2017

Kennisbijeenkomst Postcoderoosregeling druk bezocht

In de goedgevulde zaal van boerderij Fortzicht in Groenekan vond op 2 februari de kennisbijeenkomst plaats over de Postcoderoosregeling, ook wel Regeling Verlaagd Tarief. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden werden de 70 aanwezigen geïnformeerd over deze regeling. Coöperaties kunnen daarmee op een rendabele manier zonnepanelen plaatsen op een gezamenlijke locatie.

Uit het publiek kwamen geïnteresseerde vragen over het verdienmodel en de rechten en plichten van de coöperatie. Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij, stelt: “Er komt veel bij kijken, maar met een goede businesscase loont het om samen met de buurt aan de slag te gaan met duurzame energie.” De kennisbijeenkomst werd georganiseerd door Gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Hoe zet je een postcoderoosproject op?

Postcoderoosregeling“Om een postcoderoosproject te starten heb je twee dingen nodig:  een dak en enthousiaste initiatiefnemers” stelt Guus Köster van Coöperatie expert. De volgende stap is een haalbaarheidsstudie, waarin je vaststelt of het project financieel en praktisch haalbaar is. Daarbij bekijk je ook welke afspraken tussen de coöperatie en dakeigenaar nodig zijn. Deze afspraken worden bij een notaris vastgelegd. In de aangrenzende postcodegebieden worden vervolgens leden geworven die willen investeren in zonnepanelen. Soms is subsidie of alternatieve financiering mogelijk. Bij voldoende leden, wordt de coöperatie  opgericht.  Via een aanbesteding kiest de coöperatie vervolgens een  leverancier die de panelen levert en plaatst. Voor de looptijd van het project (15 jaar) zijn de leden nu verzekerd van schone energie tegen een gunstig tarief. Verschillende organisaties kunnen het proces ondersteunen. Zo bestaan er voorbeeldovereenkomsten en de NMU biedt de mogelijkheid van een quick-scan voor concrete projecten.

Wat levert de Postcoderoosregeling op voor de leden van de coöperatie?

Floris Bruning (Energie-U) benadrukt dat in een postcoderoosproject wordt gestreefd naar een rendement van 3 tot 6 procent op de investering. Dat is meer dan je op dit moment op je spaarrekening krijgt. Leden van de coöperatie ontvangen gedurende 15 jaar een korting op de energiebelasting. Dat dit voor 15 jaar vast ligt is een voordeel. In 2017 levert elke kWh die je via de coöperatie opwekt bijvoorbeeld 10,13 cent korting op aan energiebelasting (=12.22 cent incl. btw).  Wanneer je als particulier zelf panelen legt ontvang je ook korting op de energiebelasting via de zogenaamde salderingsregeling . Deze laatste regeling loopt tot 2020 en wordt momenteel geëvalueerd. Onduidelijk is nog hoe deze er vanaf 2020 uitziet.

Wat levert het op voor de dakeigenaar?

Uit de vele voorbeelden die op de avond de revue passeren blijk dat er per project grote verschillen zijn. De ene dakeigenaar ontvangt een kleine vergoeding van ca 1 euro per paneel per jaar voor de verhuur van het dak, een ander krijgt een aanzienlijke korting op de aanschaf van panelen binnen het project. Ook kunnen coöperatie en dakeigenaar overeenkomen dat de panelen na de duur van het project  (15 jaar) eigendom worden van de dakeigenaar, of dat ze voor een gering bedrag kunnen worden overgenomen. Met een gemiddelde levensduur van 25 jaar, geniet de dakeigenaar nog 10 jaar lang van opbrengst van de panelen.

Er zijn nog meer redenen om mee te doen!

Tijdens een vragenrondje blijkt dat de aanwezige agrariërs ook graag iets over hebben voor hun buren. Een melkveehouder stelt: “Dat dak ligt er toch, zo kun je iets terugdoen voor de buurt. Het  is bovendien goed voor het imago van je bedrijf.” Ook het streven naar een energieneutrale(re) bedrijfsvoering wordt meerdere keren genoemd.

Hoe vinden coöperaties en dakeigenaren elkaar?

Op de avond bleek dat een aantal agrariërs serieus geïnteresseerd is om hun dak beschikbaar te stellen. Na de pauze werd in kleine groepen gekeken of er verbindingen tot stand gebracht konden worden.  Wijnand Jonkers van de NMU vertelt dat er inmiddels veertig initiatieven zijn in de provincie Utrecht. Veel daarvan zijn nog op zoek naar een geschikt dak. Ook na de kennisbijeenkomst gaan de NMU, Gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West samen aan de slag om geïnteresseerden bij elkaar te brengen.

Energie opwekken economisch interessant

De kennisbijeenkomst Postcoderoos  is onderdeel van het project Energieneutrale Melkveehouderij. In de provincie Utrecht werken we de komende 5 jaar toe naar een energieneutrale melkveehouderij.  De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt  het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar speelt ook in op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

Het project maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht, gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.