Kansen voor duurzame landbouw in Utrecht

oktober 30, 2015

Kansen voor duurzame landbouw in Utrecht

Wat heeft de zoektocht van de NMU naar duurzame boeren en duurzame innovaties opgeleverd? Dat laten we zien tijdens een bijeenkomst over duurzame landbouw op 16 december in Utrecht. Ook willen we de kansen verkennen voor de verdere verduurzaming van de landbouw, aan de hand van informatieve workshops. Welkom!

Wat: Bijeenkomst duurzame landbouw
Waar: Makeblijde, Houten (Oud Wulfseweg 3)
Wanneer: Woensdag 16 december 2015, 9.30 – 12.30

Voor de campagne Op zoek naar de duurzame boer is de NMU op zoek gegaan naar Utrechtse agrariërs die zich op hun bedrijf inzetten voor natuur, milieu en/of een hechte relatie met consumenten. Bovendien zochten we naar duurzame innovaties die een plek verdienen in Utrecht.

Tijdens een bijeenkomst op 16 december geven wij u een overzicht van onze oogst van duurzame boeren en innovaties. En samen met u willen we de kansen verkennen voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Dat laatste doen we aan de hand van informatieve workshops over de volgende onderwerpen:

  • Voederbomen – Landschapselementen dragen bij aan veegezondheid en nutriëntenkringloop (Louis Bolk Instituut)
  • Biomeiler – Energieopwekking op een landbouwbedrijf door compostering van houtsnippers (Stichting Biomeiler)
  • Rechtstreex – Verkoop van regionale landbouwproducten draagt bij aan sociale cohesie in stadswijken (Rechtstreex Utrecht)
  • Kringlooplandbouw – Grotere bodemvruchtbaarheid, lagere bedrijfskosten, schoner water (Programmabureau Utrecht West, samen met een melkveehouder)
  • Bee DealsFruittelers maken samen met ketenpartijen afspraken over het verbeteren van de leefomgeving voor bijen in de boomgaarden (CLM Onderzoek en Advies)

Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht is aanwezig. Hij zal reageren op de verschillende duurzaamheidsinitiatieven en op de kansen voor verdere verduurzaming van de Utrechtse landbouw.

Interesse? Meld u alvast aan via het onderstaande formulier! Meer informatie volgt na aanmelding.