Kabinet wil circulaire Nederlandse economie in 2050

september 19, 2016

Kabinet wil circulaire Nederlandse economie in 2050

In 2050 moet de hele Nederlandse economie draaien op hergebruikte grondstoffen. Ook moet al het afval dan worden verwerkt tot bruikbare materialen. Dat staat in het ‘Rijksbrede programma’ dat het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het is een steun in de rug voor het werk van o.a. de NMU aan het circulaire hergebruik van grondstoffen, in het kader van de Cirkelregio Utrecht.

circulaire economie
Klaar voor hergebruik. Licentie: Creative Commons — CC0 1.0 Universal

Het Rijksbrede programma leunt sterk op het Grondstoffenakkoord, dat het kabinet nog dit jaar wil sluiten met bedrijven, gemeenten en milieuorganisaties. De belangrijkste bijdrage van het kabinet hieraan is het aanpassen van regels. Zo moet het mogelijk worden om fosfaat uit dierlijke mest te gebruiken voor de productie van kunstmest; nu is dat nog verboden. Verder moet sloopafval terugkomen als volwaardig bouwmateriaal en moeten smartphones volledig worden hergebruikt.

Bedrijfsleven aan zet

Ook wil het kabinet het bedrijfsleven meer in beweging zetten. Bijvoorbeeld door fabrikanten van matrassen, wegwerpluiers en textiel zélf hun gebruikte spullen te laten ophalen en hergebruiken. Bij auto’s, autobanden en batterijen werkt dat immers al.

Bij de afvalinzameling wil het kabinet ‘het beste systeem tot norm verheffen’. Dat systeem is een combinatie van omgekeerde inzameling – aan huis ophalen van al het gescheiden afval, zelf laten wegbrengen van restafval – en diftar, ofwel betalen naar hoeveelheid afval.

Gebeurt dit allemaal optimaal, dan kan dit volgens het kabinet een kwart van de in Parijs afgesproken vermindering van de CO2-uitstoot opleveren. Verder levert het toegenomen hergebruik bedrijven een extra omzet op van 7,3 miljard euro per jaar, en 54.000 extra banen.

Belangrijk signaal, maar geen budget

Vanuit de milieubeweging juicht men toe dat het kabinet hiermee het signaal afgeeft dat het de circulaire economie belangrijk vindt. ‘Maar dat signaal zou krachtiger zijn geweest als er ook een budget voor werd vrijgemaakt,’ zei Marjan Minnesma (Urgenda) in De Volkskrant. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) is geld helemaal geen probleem. Veel plannen leveren volgens haar juist geld op, waardoor banken en financiers er graag in willen investeren.

In hoeverre het laatste klopt, kan blijken tijdens de bijeenkomst ‘Circulaire Economie in Bedrijf’ op 13 oktober in Den Haag. Daar gaan ondernemers onderzoeken hoe zij tot een circulair bedrijfsmodel kunnen komen.

Bron: De Volkskrant