Janine Caalders voorzitter NP Utrechtse Heuvelrug

maart 3, 2016

Janine Caalders voorzitter NP Utrechtse Heuvelrug

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft Janine Caalders benoemd tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Dick Wijte op, die na 12 jaar zijn voorzitterstermijn afsluit. Als kwartiermaker zal zij vorm geven aan het nieuwe, grote Nationaal Park Heuvelrug.

Janine Caalders (foto: bureau BUITEN)
Janine Caalders (foto: bureau BUITEN)

Janine Caalders heeft haar sporen verdiend op het snijvlak van economie en natuur- en landschapsontwikkeling. Als oprichter en directeur van Bureau BUITEN heeft zij leiding gegeven aan grote projecten op dit gebied, op lokale, regionale en Europese schaal. Zij heeft daarmee als bruggenbouwer ruime ervaring in de wereld van natuur, recreatie en (recreatie)ondernemers. Daarnaast heeft zij bijna 20 jaar bestuurservaring als lid en voorzitter van diverse adviescommissies voor natuur en recreatie.

Momenteel verkent het Rijk hoe opnieuw vorm gegeven kan worden aan de Nationale Parken “nieuwe stijl”. De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi zien daarin een uitgelezen kans om zich als groot Nationaal Park Heuvelrug verder te ontwikkelen. Natuurorganisaties, gemeenten, particuliere landgoedeigenaren en de provincies Utrecht en Noord-Holland willen de natuur versterken en mensen nog meer laten genieten van de unieke combinatie van natuur, landgoederen en cultuurhistorie. Een belangrijke ambitie is om de economie op en rondom de Heuvelrug te verbinden met de groene ontwikkeling van het gebied.

De komende 2 jaar zal Janine Caalders vorm geven aan het nieuwe Nationaal Park Heuvelrug: “De natuur, cultuurhistorie en economie op de Heuvelrug hebben elkaar veel te bieden. Ik zal met plezier de samenwerking tussen alle bestaande én nieuwe partners verder uitbouwen, tot nieuwe projecten en investeringen. Daardoor zal de Heuvelrug door nóg meer mensen ontdekt en beleefd worden als de groene parel van de randstad.“

Dick Wijte heeft in zijn periode leiding gegeven aan de uitbreiding van het bestaande Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug naar het noorden. Daarnaast heeft hij als bestuurslid van het Samenwerkingsverband Nationale Parken bijgedragen aan de landelijke uitwisseling en samenwerking, in een periode waarin de Nationale Parken door het Rijk werden los gelaten.