Inwoners provincie willen meer natuur op platteland

augustus 7, 2014

Inwoners provincie willen meer natuur op platteland

De afname van het aantal plant- en diersoorten op het platteland is een probleem, vinden veel Utrechters. Hetzelfde geldt voor de kloof tussen de boer en de consument. Veel consumenten willen helpen om de problemen op te lossen. Dit blijkt uit een NMU-enquête die door bijna 300 mensen is ingevuld.

Twee derde van de deelnemers vindt het een probleem dat ze op het platteland steeds minder weidevogels, bloemrijke weilanden en insecten zien. De meest genoemde oplossing is dat agrariërs de natuur op hun bedrijf meer ruimte geven, en minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken.

Kloof tussen boer en consument

Veel deelnemers maken zich ook zorgen over de kloof tussen boeren en consumenten. Ruim 70% vindt het kwalijk dat boeren steeds meer grootschalig produceren voor de wereldmarkt, terwijl consumenten goedkope en anonieme producten in de supermarkt kopen. Boeren zouden juist producten aan huis of in de regio moeten verkopen, en hun manier van produceren beter moeten uitleggen.

Hand in eigen boezem

Daarbij steken de consumenten onder de deelnemers (86% van het totaal) de hand ook in eigen boezem. Meer dan de helft van hen koopt al producten uit de eigen streek en/of producten die met zorg voor en natuur en milieu zijn geproduceerd, en zo’n 60% is bereid om dit (nog meer) te doen. Bij het kopen van voedsel letten de consumenten vooral op dierenwelzijn en een zo laag mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Goede voorbeelden

Gevraagd naar de rol die de NMU zelf zou moeten spelen, vindt ruim 60% van de deelnemers dat we onder andere op zoek moeten gaan naar goede voorbeelden van duurzame landbouw. En dat gaat de NMU ook doen! ‘We willen deze koplopers meer bekendheid geven en waar mogelijk verder vooruit helpen,’ zegt Max Zevenbergen, medewerker Landelijk Gebied bij de NMU. ‘Veel deelnemers aan het onderzoek wisten ook al landbouwbedrijven te noemen die al goed bezig zijn met bijvoorbeeld natuur of streekeigen producten. ’.

Op zoek naar de duurzame boer

De komende tijd gaat de NMU dus op zoek naar koplopers onder de boeren op het gebied van bijvoorbeeld natuur- en landschap, energie of bodembeheer. De enquête of Groene Peiler over duurzame landbouw in Utrecht maakt onderdeel uit van deze strategie. De NMU wilde als eerste stap graag weten wat de inwoners van Utrecht van dit onderwerp vinden.

Foto: M. Emde