Inspraak op ongewenste verbreding A27 en A12 begint

mei 10, 2016

Inspraak op ongewenste verbreding A27 en A12 begint

Het besluit om de A27 en A12 fors te verbreden ligt vanaf 10 mei ter inzage en inspraak. Vanaf dan kan iedereen ook aan verkeersminister Schultz van Haegen laten weten wat hij of zij van al dat extra asfalt denkt. Ook zijn er informatieavonden en een Raadsinformatieavond waar iedereen welkom is.

Amelisweerd: wéér geasfalteerd?

Als het aan de minister ligt, worden de A27 en A12 flink verbreed; de A27 krijgt grotendeels 2×7 rijbanen. Op landgoed Amelisweerd zullen vanaf 2018 honderden bomen worden gekapt om plaats te maken voor asfalt en autoverkeer. De brug over de Kromme Rijn wordt ongeveer tweemaal zo breed als hij nu is. Het verkeerslawaai zal nog verder het gebied in komen; stilte wordt nog zeldzamer. Als doekje voor het bloeden komt over een deel van de verbrede ‘bak’ een Groene Verbinding, die de verbinding tussen de stad en Amelisweerd moet verbeteren.

Utrechtse wijken: meer lawaai en stank

Ook voor de bewoners van Utrechtse wijken zoals Voordorp, Rijnsweerd en Lunetten, maar ook van Houten, gaat de verbreding extra overlast geven. Knooppunt Rijnsweerd wordt straks zo’n 12 meter – vier verdiepingen – hoog; denk aan het Prins Clausplein bij Voorburg. De geluidsoverlast en luchtvervuiling door o.a. fijnstof en roet nemen toe, evenals de parkeerdruk in wijken zonder betaald parkeren. Om over alle overlast van de wegwerkzaamheden nog maar te zwijgen: die gaan volgens planning tot 2026 duren.

Heilloze (snel)weg

Volgens de Vrienden van Amelisweerd, Laat Lunetten Niet Stikken, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en Werkgroep A27 Voordorp, gesteund door Milieucentrum Utrecht en de NMU, is verbreding een heilloze weg (zie de nieuwe website www.snelwegen-utrecht.nl). De aantasting van natuur en milieu is fors, evenals de kosten (ruim 1,1 miljard euro volgens de huidige schattingen). Daar tegenover staan onzekere opbrengsten, zeker gezien de verwachte lagere groei van het autoverkeer (tussen 2011 en 2014 nam het autogebruik landelijk gezien af, terwijl het treingebruik juist toenam) en de economie.

Als alternatief stellen wij voor: een snelheidsbeperking op de Ring Utrecht naar 80 km/u, meer investeringen in fiets- en op openbaar vervoer-netwerken, ‘spitsmijden’ (automobilisten stimuleren buiten de spits te rijden) en eventueel beprijzing van automobiliteit. De gemeente Utrecht kiest al voor deze insteek. De capaciteit van het spoor wordt al vergroot; er komen nieuwe stations en tramlijnen.

Kom naar een avond en maak gebruik van de inspraak!

Alle reden dus om in te spreken op het Milieu Effect Rapport (MER), dat de verwachte milieugevolgen van de verbreding beschrijft, en op het Ontwerp-tracébesluit (OTB), dat de uitwerking van de verbreding beschrijft. Dat kan t/m 20 juni in een zienswijze. Alle stukken en informatie zijn te vinden via de website van ‘Ik ga verder’ van Rijkswaterstaat.

Alles over de verkeerskundige gevolgen en alternatieven is te vinden op de nieuwe website www.snelwegen-utrecht.nl.

Ook organiseert Rijkswaterstaat informatieavonden.