Initiatief Nationale Koolstofmarkt op Klimaattop

oktober 26, 2016

Initiatief Nationale Koolstofmarkt op Klimaattop

Op 26 oktober vindt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 plaats onder de titel ‘Bring Paris Home’. Staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma wil hiermee het Klimaatakkoord van Parijs van december vorig jaar promoten in Nederland. Op haar uitnodiging worden tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers gepresenteerd. Bij een daarvan is de CO2 Bank Utrecht mede-initiatiefnemer: het voornemen een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. Deze wordt later dit jaar officieel getekend, ook door De Natuur en Milieufederaties. Op de Klimaattop wordt de Green Deal toegelicht, laten initiatiefnemers voorbeelden van projecten zien en worden partijen uitgenodigd mee te doen.

Voorbeelden van projecten binnen de Green Deal zijn onder andere: een laadpaal voor auto’s verbonden aan zonnepanelen op een dak van een school; het rendabel maken van mestvergisters; gebruik van mijnwater voor opwarming en koeling van gebouwen; bescherming van veengebieden; en schone brandstof voor zwaar transport zoals zwaar wegverkeer, binnenvaart en zeeschepen. Al deze projecten dragen bij aan mindering van broeikasgasuitstoot. Het aansprekende van deze projecten is dat ze in eigen land of regio worden uitgevoerd, waardoor praktisch uiting wordt gegeven aan het motto ‘Bring Paris Home’.

Green Deal Nationale Koolstofmarkt

De voorgenomen Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het ETS vallen, waaronder landbouw, verkeer en huishoudens. Behaalde emissiereducties kunnen vervolgens als zogenaamde CO2 credits worden verhandeld, bijvoorbeeld aan burgers en organisaties die hun autoverkeer of vliegreizen klimaatneutraal willen maken. We richten ons op een prijs van 20 tot 25 euro per ton CO2-equivalent, als weergave van de klimaaturgentie sinds ‘Parijs’.

De nieuwe klimaaturgentie blijkt ook uit de forse klimaatdoelen die de EU afgelopen zomer heeft voorgesteld voor de sectoren buiten het ETS: 36% CO2 emissiereductie in 2030 t.o.v. 2005. Ook Nederland moet daarvoor flink aan de bak. Deze Green Deal past precies bij deze klimaaturgentie.

De voorgenomen Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. De Green Deal zorgt voor methoden en standaarden voor het berekenen van de emissiereductie voor een reeks van projecten en het borgen van de marktwaarde van de CO2-credits. Hierop wordt toegezien door een onafhankelijk college van deskundigen. Via een actieve communicatie hierover zorgen we voor een succesvolle en laagdrempelige betrokkenheid van bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en burgers bij klimaatoplossingen.

Het initiatief voor deze Green Deal is toegelicht in break-outsessie FIN3 tijdens de Klimaattop2016 om 11.45.