Ingeborg Thoral: heldere keuzes nodig bij inpassing duurzame energie

november 30, 2015

Ingeborg Thoral: heldere keuzes nodig bij inpassing duurzame energie

Samen met andere natuurorganisaties in de provincie Utrecht organiseert de NMU regelmatig lezingen voor onze gezamenlijke vrijwilligers. Op 24 november gaf landschapsarchitect Ingeborg Thoral een lezing over energielandschappen.

Thoral, tot voor kort adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de provincie Utrecht, heeft over dit onderwerp in 2014 een adviesrapport voor de provincie geschreven. In haar lezing ging ze in op de noodzaak voor meer duurzame energie en de grote opgave die hiermee gepaard gaat. Die opgave heeft gevolgen voor het landschap. Wat zijn de beste locaties voor windturbines? En hoe pas je zonnepanelen goed in?

lezing_thoral
Landschapsarchitect Ingeborg Thoral in gesprek met de zaal tijdens haar lezing op Landgoed Oostbroek, op 24 november.

De Utrechtse doelstelling voor windenergie in 2020 is relatief gering, 65 MW. Maar vanwege mogelijk overlast en maatschappelijke weerstand is het niet gemakkelijk om in een drukke provincie als Utrecht een goede locatie te vinden. Thoral pleitte ervoor om een heldere keuze te maken voor een locatie waarmee landschappelijk ook een statement mee wordt gemaakt. Andere gebieden kunnen hierdoor gevrijwaard blijven.

Ten aanzien van zonne-energie is Thoral er voorstander van om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande daken en andere plekken waar je energieopwekking kunt combineren met andere functies, zoals langs infrastructuur. Haar standpunt komt hiermee overeen met het NMU standpunt grootschalige PV installaties.

Biomassa vormt een andere potentiële bron voor de opwekking van duurzame energie en dit onderwerp heeft ook een grote relatie met het landschap. Vanwege de uitgebreide beeldende presentatie van Thoral en de interactie met de vijftig aanwezigen is dit onderwerp echter niet meer aan de orde gekomen.