In gesprek over de energietransitie met bewoners van De Bilt

oktober 6, 2017

In gesprek over de energietransitie met bewoners van De Bilt

Donderdagavond 5 oktober leverde de NMU een bijdrage aan de raadsinformatieavond over energie in gemeente De Bilt. De avond kwam voort uit het initiatief van CDA-raadslid Werner de Groot om samen in gesprek te gaan over de mogelijke rol van windenergie, en positieve ontwikkelingen die hier aan te verbinden zijn.

De BiltDe Groot benadrukte dat hij geen discussie wilde tussen voor- en tegenstanders van windenergie, maar een open gesprek over de mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken. De Bilt is een grote gemeente. Volgens De Groot is er niet alleen ruimte genoeg, maar ook gelegenheid om iets te doen met windenergie. ‘Zonder meteen al te denken aan een windmolen van 220 meter hoog. Er moet eerst een onderzoek komen naar maatschappelijk draagvlak.’

Wethouder Anne Brommersma verwees naar het Bilts Energie-akkoord dat de gemeente en energiecoöperatie BENG! sloten met partijen uit de gemeente. Ook bracht de gemeente in kaart hoeveel besparing en opwekking er nodig zijn om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent om te beginnen minimaal 50% besparen, onder andere door te werken aan aardgasvrije wijken. Het verbruik dat dan nog overblijft moet duurzaam worden opgewekt, met zonnepanelen op daken en in velden, en andere vormen van duurzame energie. Wat Brommersma betreft kunnen daar ook heel goed windmolens onder vallen.

De NMU is gevraagd mee te denken in het vormgeven van het draagvlakonderzoek. Wij bepleiten een aanpak om met bewoners uit de verschillende kernen in gesprek te gaan over de gehele opgave van de energietransitie. Tijdens deze gesprekken kan ook ter sprake komen hoe de lusten en de lasten van energie-opwekking eerlijk kunnen worden verdeeld en hoe de gemeenschap kan profiteren van de energietransitie. Raadsleden omarmden dit idee, dat de gemeente en de NMU nu verder uitwerken.