In 2020 energieneutrale wijk in Utrecht

november 20, 2015

In 2020 energieneutrale wijk in Utrecht

Uit de energieagenda’s die deze week naar de gemeenteraad zijn verstuurd komt naar voren dat de eerste energieneutrale wijk in Utrecht over vijf jaar gerealiseerd moet zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat op 10% van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen en dat alle bedrijven in de gemeente die veel energie verbruiken maatregelen hebben genomen om dit verbruik terug te dringen.

zonnepanelenHet eerder opgestelde Energieplan van het Utrechts college is uitgewerkt tot de Utrechtse Energieagenda’s. Het uiteindelijke doel is om in 2020 de CO2 uitstoot met  30% te hebben verminderd en dat 20% van alle energie duurzaam is.

10% zonnepanelen eind volgend jaar
Eind 2016 liggen er in ieder geval zonnepanelen op 10% van de daken van gemeentegebouwen. Daarnaast zal de gemeente zo’n tweehonderd bedrijven per jaar gaan bezoeken die verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen.

 

Energiebesparing per gebied
De gemeente gaat er voor zorgen dat kansen op energiebesparing per gebied in beeld worden gebracht. Bedrijven kunnen deze in beeld gebrachte gebieden op energiekanskaarten bekijken en  gebruiken om een concreet en gericht aanbod te doen. Deze gebiedsgerichte aanpak zal gecoördineerd worden door onder andere de gemeente, Stedin en Eneco.

Energieneutrale wijk
Het doel van deze gebiedsgerichte aanpak is het plan om volgend jaar een start te maken met het energieneutraal maken van een wijk. Eind 2020 moeten er plannen liggen om 10 wijken in Utrecht energieneutraal te maken. Ook gaat de gemeente zich inzetten om woningen energiezuiniger te maken zonder dat de bewoner er veel omkijken naar heeft. Dit zal gerealiseerd worden door bouwbedrijven, installateurs en banken met een totaalpakket voor een energiezuinige woning te laten komen.

Voor de uitvoering van het Energieplan is jaarlijks 2,85 miljoen beschikbaar.

BRON: DeStadUtrecht.nl