In 2018 400 laadpalen voor elektrische auto’s

maart 21, 2017

In 2018 400 laadpalen voor elektrische auto’s

Utrecht heeft zich als doel gesteld om het aantal oplaadpalen voor elektrische voertuigen in 2018 te laten stijgen tot 400. De gemeente verwacht dit ook te gaan realiseren, zo schrijft het college in een brief over elektrische laadpalen. Daarnaast is de ambitie om 1.000 oplaadpalen voor ‘smart solar charging’ te realiseren.

energiesysteemVanaf 2018 wordt een flinke stijging van het aantal elektrische voertuigen verwacht, met een positieve invloed op de business case voor de oplaadinfrastructuur. De verwachting is ook dat de behoefte aan opladen en opladers zal veranderen door de grotere actieradius van de elektrische voertuigen en de veranderende snellaadtechnieken. Dit kan betekenen dat er minder frequent geladen wordt of dat de voertuigen bij snelladers worden opgeladen. In en rond Utrecht zijn op dit moment acht snellaadlocaties. Daarnaast plaatsen bedrijven voor werknemers en bezoekers oplaadinfra. In Utrecht zijn er dat op dit moment bij bedrijven en in parkeergarages rond de 600.

De oplaadpalen worden ook steeds meer gekoppeld aan zonnepanelen en elektrische deelauto’s. Voor Utrecht en de regio is de ambitie om in 2020 1.000 oplaadpalen te realiseren voor ‘smart solar charging’: het laden met behulp van zonnepanelen en het ontladen naar een batterij in de woning.

De gemeente gaat dit jaar samen met Stedin aan de slag met een strategisch plan voor Utrecht voor de realisatie van een oplaadinfrastructuur. In dit plan zal met verschillende scenario’s rekening worden gehouden, zowel voor personenvervoer als voor elektrische deel- of bestelauto’s. Hierin zal ook de ontwikkeling van oplaadinfra voor smart solar charging worden opgenomen. Het streven is om dit plan nog dit najaar gereed te hebben.