Hoeveel kun je als corporatie investeren in energiebesparing?

april 1, 2014

Hoeveel kun je als corporatie investeren in energiebesparing?

Woningcorporaties kunnen nu eenvoudig berekenen hoeveel ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. Een heldere spreadsheet daarvoor presenteerde Victor Burger (Finance Ideas) onlangs tijdens een bijeenkomst over de ‘businesscase Nul-op-de-meter’.

Finance Ideas ontwikkelde de spreadsheet voor Programma Energiesprong. Wanneer je in de spreadsheet een aantal parameters invult, wordt al snel duidelijk wat de financiële ruimte is voor investeringen in renovatie. Het gaat dan om parameters zoals gemiddelde huidige huur, maximaal redelijke huur en streefhuur, gemiddelde energierekening, expoloitatieduurverlenging (25, 40 of 50 jaar), inbrengwaarde en beheerlast.

Dat klonk de aanwezige woningcorporaties als muziek in de oren: SBBS uit Soest, WBV Amerongen, Heuvelrug Wonen uit Doorn, WBV Goed Wonen uit Benschop, De Seyster Veste uit Zeist en Groen West uit Woerden.

Tijdens vervolgbijeenkomsten in deze serie gaan we verder in op de technische kant van de renovaties (waarschijnlijk via een excursie naar een prototype woning) en op het aspect hoe hierover te communiceren en draagvlak te verkrijgen.

Alle woningcorporaties uit de provincie Utrecht zijn overigens van harte welkom om zich op te geven voor de vervolgbijeenkomsten. Meer informatie bij Ieke Benschop; tel. 030 – 2567355.