Het belang van een gezonde bodem

juli 30, 2015

Het belang van een gezonde bodem

2015 is het jaar van de bodem. In dit filmpje van onze Brabantse collega’s wordt het belang van een gezonde bodem voor de landbouw toegelicht. Bovendien blijkt dat de bodem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem. Een gezonde bodem houdt CO2 vast in de vorm van organische stof. Een verhoging van het organische stofgehalte van 1% lost het klimaatprobleem al op, volgens de makers van het filmpje!