Help recreanten en natuur onder de A28 door!

november 6, 2012

Help recreanten en natuur onder de A28 door!

De komende opknapbeurt voor knooppunt Hoevelaken is een unieke kans om natuur-, wandel- en fietsverbindingen onder de A28 door te leggen. Mens en dier kunnen zich dan vrij bewegen tussen stad en buitengebied. De betrokken overheden moeten deze unieke kans grijpen, vinden organisaties waaronder de NMU.

Aanvankelijk stonden de belangen van natuur en recreatie hoog op de agenda bij de gemeente Amersfoort, de provincie Utrecht en het rijk, die samen het werk aan de A28 aanbesteden. Maar vervolgens bleek een verdiepte ligging van de snelweg onder de Heiligenbergerbeek onbetaalbaar, schrapte Rijkswaterstaat alle “niet-asfaltmaatregelen” en zette de Amersfoortse gemeenteraad de recreatieve verbindingen bijzonder laag op de prioriteitenlijst.

Natuur- en wandelliefhebbers kunnen deze omslag niet begrijpen. Ze roepen gemeente en provincie op om langs de beken tóch verbindingen voor recreanten en natuur te laten maken. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. De organisaties stellen voor om

  • natuurvriendelijke oevers te maken bij de Heiligenbergerbeek, het Valleikanaal en de Barneveldse beek;
  • een wandelpad te maken langs de Heiligenbergerbeek, onder de A28 door;
  • een wandel- en fietspad aan te leggen langs de Barneveldse beek, ook onder de A28 door.

Op basis van standaard kostprijzen van fietstunnels zou dit voorstel slechts enkele miljoenen extra kosten boven op het bestaande budget van 600 miljoen euro. Dat moet toch mogelijk zijn, vinden deze organisaties. Daarom hebben ze de gemeenteraad van Amersfoort en Provinciale Staten van Utrecht per brief verzocht om tenminste de voorgestelde minimumverbindingen te realiseren voor natuur en recreanten.