Help ons zoeken naar koplopers duurzame landbouw!

april 3, 2014

Help ons zoeken naar koplopers duurzame landbouw!

De NMU gaat op zoek naar ‘groene boeren’: koplopers in dier- en milieuvriendelijke landbouw. Daarbij willen we samenwerken met burgers. Dus wil je meehelpen, meld je dan nu aan!

De NMU gaat zich de komende tijd actiever bezighouden met de landbouw. De agrarische sector is tenslotte de grootste grondgebruiker in de provincie Utrecht.

En de manier van produceren heeft gevolgen voor de kwaliteit van de natuur, het water en het landschap. Gebieden verdrogen: het grondwater komt steeds lager te staan, waardoor karakteristieke planten en dieren verdwijnen. Ook is er vermesting: door een teveel aan meststoffen neemt de rijkdrom aan plant- en diersoorten af.

De NMU gaat op zoek naar initiatieven die de landbouw in de provincie juist ‘vergroenen’. We gaan op zoek naar koplopers onder de boeren op het gebied van schone energie, natuur- en landschapsbeheer of bodemgebruik. Deze koplopers zetten we in de schijnwerpers en proberen we waar mogelijk nog verder vooruit te helpen.

In onze zoektocht willen we samenwerken met burgers. Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan onze zoektocht naar initiatieven voor dier- en milieuvriendelijke landbouw in Utrecht? Meld je dan aan bij de NMU: Max Zevenbergen, tel. 030-2567 366.

Foto: VictorvanDijk.com