Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

november 2, 2016

Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

Onder de titel ‘Help, een plan!’ organiseert het Adviespunt Ruimte van de NMU drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Maakt jullie groep wel eens bezwaar tegen ontwikkelingen in de omgeving? Of wil je juist plannen realiseren? Dan zijn deze cursusavonden misschien wel iets voor jou.

Heb je te maken met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten en wil je hier iets tegen doen? Of heeft de gemeente een omgevingsvergunning of bestemmingsplan in je buurt vastgesteld en weet je niet wat je hoe je dit moet lezen? Verdwaal je in het oerwoud van wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening? Wil je meer weten over de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking treedt? Of wil je meer weten over de toekomstige Omgevingswet? Dan kunnen deze cursusavonden je meer inzicht geven.

Help, een plan!

In drie avonden geven we je uitleg over de wet- en regelgeving rondom natuur en landschapsbescherming, de belangrijkste instrumenten binnen de ruimtelijke ordening en hoe je hier als burger of belangengroep invloed op uit kunt oefenen. En er is natuurlijk ruimte voor je eigen vragen. De cursusavonden worden gegeven vanuit het perspectief van de actieve burger.

Opzet van de cursus

De opbouw van de cursusavonden is als volgt:

  • Cursusavond 1 (dinsdag 24 januari 2017): Bescherming natuur en landschap
  • Cursusavond 2 (dinsdag 7 februari 2017): Ruimtelijke plannen
  • Cursusavond 3 (dinsdag 21 februari 2017): Invloed uitoefenen

De avonden sluiten goed op elkaar aan en vormen eigenlijk één geheel. Maar het is ook mogelijk om één of twee avonden te komen.

De cursusavonden zijn met name bedoeld voor mensen van lokale groepen en mensen die met plannen in hun omgeving te maken hebben. Professionals verwijzen we graag naar de cursussen die voor hun vakgroep georganiseerd worden.

Praktische informatie

De cursusavonden worden gegeven door Nicolette Buiter van het Adviespuntruimte van de NMU. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Plaats: kantoor van de NMU in Utrecht, Hengeveldstraat 29.

Iedere avond is er ruimte voor 10-12 personen. We hopen natuurlijk dat er veel belangstelling is. Als er veel aanmeldingen komen, splitsen we de groep en organiseren we meer avonden. Daarom heeft het ook zin om je op te geven als je op een van de genoemde data niet kunt. Als er te weinig belangstelling is gaan de cursusavonden niet door.

Geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 9 januari 2017 aan via het formulier hieronder.

Als je je opgeeft krijg je automatisch via de mail een ontvangstbevestiging. Als herinnering sturen we je in de week voor de cursusavond de definitieve uitnodiging met een routebeschrijving.