Grootschalige zonnestroom: niet in de wei, wel op het dak

mei 21, 2014

Grootschalige zonnestroom: niet in de wei, wel op het dak

De grootschalige toepassing van zonne-energie zit in de lift. De NMU voelt niet voor zonneweides, maar wel voor grootschalige zonne-energie op grote daken, rond snelwegen of op tijdelijke plekken. Dit is onze boodschap aan de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten.

Steeds vaker duiken plannen op om zonnepanelen voor elektriciteitsproductie (PV) grootschalig toe te passen. Dit komt vooral door prijsdalingen van zonnepanelen, maar ook door de toegenomen wens om grootschaliger duurzame energie op te wekken. Ook lokale energie-coöperaties zoeken naar manieren om lokaal energie op te wekken. Er zijn in de provincie inmiddels verschillende initiatieven, waaronder een plan voor een ‘zonneweide’ – een weiland vol zonnepanelen – bij Abcoude.

Dan liever het dak op!

De NMU ziet graag een ruime en grootschalige toepassing van zonne-energie. Maar niet tot elke prijs. Zo valt een zonneweide moeilijk te combineren met iets anders; ook heeft die een veel grotere impact op het landschap. Dus willen we zonnepanelen bij voorkeur combineren met andere functies, zodat we de beperkte ruimte in onze provincie slim gebruiken.

En daar is ook nog volop gelegenheid voor. Zo zijn grote, geschikte daken op veel plekken te vinden: van schuren en stallen op het platteland tot kantoren, fabrieken, scholen, zorginstellingen, flats en sportverenigingen in de stad. We hebben in Nederland nog ongelooflijk veel onbenut dakoppervlak. Voorlopig hebben we daar onze handen aan vol.

Ook geluidweringen en braakliggende terreinen geschikt

Verder zijn geluidweringen, parkeergarages, bruggen en afvalstortplaatsen vaak geschikt voor zonnepanelen, al is de huidige toepassing nog zeer beperkt. Dan zijn er mede door de economische crisis nog relatief veel braakliggende terreinen die wachten op een toekomstige invulling, de zogenoemde pauzelandschappen. Tot die tijd kunnen ze prima worden gebruikt voor grootschalige zonne-energie.

Als er dan echt ergens een zonneweide moet komen, moet hij worden beschouwd als een vorm van verstedelijking, vindt de NMU. Dus dan is concentratie in een klein aantal gebieden nodig. Ook moet de ontwikkeling dan passen in het beleid voor het landelijk gebied, zodat cultuurhistorie, natuur en landschap behouden blijven.

De brief over dit thema, die we recent naar de Provincie Utrecht stuurden, is hier te lezen. Meer informatie: Max Zevenbergen.