Groen plan voor Roerplein

september 2, 2013

Groen plan voor Roerplein

Het Roerplein in de Rivierenwijk in Utrecht wordt een groen plein. Samen met bewoners heeft de NMU (met landschapsarchitect Anne-Mette Van Lieshout) een plan gemaakt. Met een mooie walnotenboom in het midden, een magnolia en verschillende groenhoekjes wordt aan de wensen van bewoners voldaan.

Het definitieve ontwerp van het Roerplein ligt nu bij de gemeente. De uitvoering start in november. Het `vergroenen` van het Roerplein is een van de initiatieven die zijn ingediend bij het Wijk Groen Plan voor de wijk Zuidwest van de gemeente Utrecht.

Het initiatief is beloond en de gemeente stelt geld beschikbaar. Samen met een kernploeg van bewoners betrok de NMU vervolgens alle buurtbewoners bij het maken van het plan.

Ook kinderen van de W.G. Van de Hulstschool hebben hun wensen op papier gezet. Samen met de buurt maakte landschapsarchitecte Anne-Mette van Lieshout Andersen een plan waarbij rekening wordt gehouden met alle wensen en mogelijkheden.

Beheergroep

Bij de avonden waarop met de buurtbewoners het plan is besproken, hebben zich bewoners gemeld die straks het beheer van het groen voor hun rekening gaan nemen. Met de gemeente is een contract afgesloten.

Warme stad

De NMU is bij het Roerplein betrokken om aandacht te vragen voor het probleem van de warme stad. Stenige pleintjes als de Amerhof en het Roerplein kunnen in een warme periode behoorlijk opwarmen. Groen helpt om deze hitte tegen te gaan.

Het definitieve ontwerp van het Roerplein ligt nu bij de gemeente. De uitvoering start in november.