Groen licht voor ontwikkeling scenario’s energiewinning Rijnenburg

juli 10, 2017

Groen licht voor ontwikkeling scenario’s energiewinning Rijnenburg

Onlangs keurde de Utrechtse gemeenteraad de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop goed. Dus kunnen initiatiefnemers RijneEnergie en Eneco scenario’s gaan uitwerken om daar zon- en/of windenergie mogelijk te maken – samen met de omgeving en andere belanghebbenden. 

gemeenteraad buigt zich over scenario's duurzame energie RijnenburgDe gemeenteraad van Utrecht heeft 9 juli de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop goedgekeurd. Samen met de startnotitie zijn een aantal amendementen van het raadsbesluit en moties aangenomen. Hiermee heeft de raad aanpassingen aan de besluiten vastgesteld en meer richting gegeven voor het verdere proces.

Dit raadsbesluit betekent dat de initiatiefnemers Eneco en RijneEnergie samen met de omgeving en andere belanghebbenden scenario’s kunnen gaan uitwerken om zon- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop mogelijk te maken. De gemeente heeft de regie over het proces.

De NMU is verheugd dat initiatiefnemers nu aan de slag kunnen met het ontwerpen van de verschillende scenario’s. Een forse bijdrage aan de duurzame energievoorziening is hard nodig, want er wordt pas 2% duurzame energie opgewekt binnen de provincie.

Wij geloven daarbij in een zorgvuldig ingericht energielandschap wat volgt uit een zorgvuldig vormgegeven proces. Dat de gemeente hierover regie voert – door een onafhankelijk procesbegeleider in te zetten – helpt daarbij. De NMU wenst Rijne Energie, Eneco en de omgevingsgroep dan ook veel succes en denkt graag mee!