Groen aan de Buurt gaat van start

oktober 12, 2016

Groen aan de Buurt gaat van start

De directeuren van NMU, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht ondertekenden op 6 oktober de samenwerkingsovereenkomst voor het project Groen aan de Buurt. De komende 3 jaar gaan zij gezamenlijk aan de slag om meer inwoners van de provincie Utrecht te betrekken bij de natuur in de provincie en ook zichtbaar bij te dragen aan de bijzondere kwaliteiten van ons landschap. Het project wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

groen aan de buurt
Directeuren Ivo Brautigam (Landschap Erfgoed Utrecht), Petra Schut (IVN Utrecht) en Joris Hogenboom (NMU) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Groen aan de Buurt.

Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Bewoners voelen zich namelijk betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich er graag voor inzetten. Via Groen aan de Buurt gaan we bewoners en gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het omzetten van deze ideeën naar concrete activiteiten en projecten. Dit doen we onder meer door dorps- en wijkprocessen op te starten en een Servicepunt Groen aan de Buurt op te zetten. Bij dit digitale platform kunnen mensen terecht voor informatie, praktische tools, voorbeelden en doorverwijzingen.

Er is al veel kennis en ervaring. Hiervan kunnen zowel gemeenten als initiatiefnemers leren, zodat niet telkens opnieuw het wiel hoeft worden uitgevonden. Daarom gaan we ervoor zorgen dat zowel gemeenten als burgers beter op elkaar ingespeeld raken. Zo hopen we  de actieve betrokkenheid van mensen bij de ontwikkeling en het beheer van natuur in hun eigen leefomgeving te versterken.

Kortom: Groen in de eigen omgeving is aan de beurt!