Goede bijeenkomst over Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen

december 21, 2012

Goede bijeenkomst over Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen

Voor alle landschappen in de provincie heeft de provincie Kwaliteitsgidsen gemaakt. Belangrijke gidsen met veel waardevolle informatie, vindt de NMU. Op 19 december organiseerde de NMU in Driebergen daarom een informatieavond voor het oostelijk deel van Utrecht. Resultaten waren meer inzicht en een levendige discussie.

Joris Hogenboom en Arnold Korste (beiden NMU) vertelden eerste iets over het Gebiedsprogramma Vallei – Heuvelrug – Kromme Rijnstreek voor 2012-2015. Voor de oostelijke helft van Utrecht heeft de provincie een Gebiedscommissie ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht om voor ruim 100 miljoen euro aan investeringen in het buitengebied in goede banen te leiden. Het gaat daarbij zowel om natuurontwikkeling, als om de bescherming van het landschap, de ontwikkeling van de agrarische sector en om recreatieve voorzieningen. Alle groepen die in het buitengebied actief zijn kunnen dus met het Gebiedsprogramma te maken krijgen.
Meer informatie vindt u op de website van het projectbureau.

De Kwaliteitsgidsen

Bertus Cornelissen van de provincie Utrecht legde vervolgens uit wat deKwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen zijn en waarom de provincie deze heeft gemaakt.
Het gaat om zes gidsen: voor ieder landschap één. Iedere gids bestaat uit twee delen. Eerst wordt het landschap uitvoerig beschreven: historie, verhalen, foto’s en kaarten. Daarna bevat de gids richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen. Het gaat daarbij om zaken als de verkaveling, het slotenpatroon, zichtlijnen en de beplanting.
De gidsen zijn vooral voor gemeenten en bijvoorbeeld landschapsarchitecten bedoeld, maar kunnen ook heel goed door lokale groepen worden gebruikt.
Meer informatie vindt u op de website van de provincie. U kunt de gidsen hier ook downloaden.

De workshop Kwaliteitsgidsen

De bruikbaarheid voor lokale groepen bleek ook heel goed tijdens de workshop, geleid door Frank Stroeken en Jan Maurits de Jonge van bureau Terra Incognita. Iedereen kreeg vier kaartjes met de striptekeningen uit de Kwaliteitsgids. Terra Incognita had bedacht dat twee boeren in Rhenen grote plannen hadden. Aan de hand van de kaartjes hebben we eerste de waarden en kenmerken van het gebied besproken. Jan Maurits de Jonge zette die meteen in vele kleuren op een grote kaart. Daarna hebben we aan de hand van de kaartjes besproken hoe de plannen het beste in het landschap ingepast konden worden. Dat leverde een levendige discussie op!

Enkele conclusies: de Kwaliteitsgidsen zijn een heel goede manier om een goed gesprek over het landschap en de inpassing van nieuwe ontwikkelingen te hebben. Ze geven echter geen kant en klare oplossingen. Veel aanwezigen vonden het jammer dat de gidsen vooral bedoeld zijn als inspiratiebron en geen juridische status hebben. De NMU is het daar van harte mee eens.

Download hier het verslag van de regiobijeenkomst Utrecht: Verslag 19 december