Gezonde bodems – Save our Soils

juli 9, 2015

Gezonde bodems – Save our Soils

2015 is het internationale Jaar van de Bodem. Het is niet voor niets dat de Food & Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties voor het thema bodem heeft gekozen. De bodem levert een hele belangrijke bijdrage aan onze voedselproductie; wereldwijd wordt 95% van ons voedsel op de bodem verbouwd. Door de intensevering van de landbouw in de afgelopen 50 jaar is de kwaliteit van de bodem echter achteruit gegaan. De bodemvruchtbaarheid neemt af en als gevolg van erosie spoelen of waaien bodems weg.

Afgezien van voedselproductie dragen gezonde bodems ook voor een belangrijk deel bij aan het vasthouden van water en slaan zij heel veel van het broeikasgas CO2 op. Voldoende redenen dus om aandacht te vragen voor het belang van gezonde bodems en hier ook aan te werken.

  De infographic (klik om te vergroten) van de FAO beschrijft in het kort de
problematiek en hierin worden ook enkele voorbeelden gegeven van
landbouwsystemen die bijdragen aan een betere bodemgezondheid, bijvoorbeeld
zero tillage (geen grondbewerkingen zoals ploegen) of biologische landbouw.

In de internationale Save Our Soils campagne spannen bedrijven en
maatschappelijke organisaties zich in om publieke bewustwording rond bodems
tot stand te brengen. De hoofdboodschap van Save Our Soils is dat consumenten
het behoud van bodem kunnen steunen door hun dagelijkse boodschappen
bewust te doen en daarbij te kiezen voor duurzame producten. Mensen kunnen
ook online meedoen door het Save Our Soils Facebook of de campagnewebsite
www.saveoursoils.com te ‘liken’. Elke ‘like’ maakt € 5,- vrij uit het Save Our Soils
Fonds, waarmee 500m² vruchtbare bodem kan worden gered.

 

Zie voor meer informatie www.reddebodem.nl en www.facebook.com/saveoursoils.now

DSC_0104