Geslaagde masterclass Nul-op-de-meter

april 19, 2017

Geslaagde masterclass Nul-op-de-meter

Op 13 april organiseerde de NMU samen met U10, Provincie Utrecht en Economic Board Utrecht (EBU) een masterclass over Nul-op-de-meter. Doel was om medewerkers Wonen van de Utrechtse gemeenten en woningcorporaties van voldoende kennis te voorzien over Nul-op-de-meter om de gesprekken over de duurzaamheidsparagraaf in de prestatie-afspraken goed te kunnen voeren.

masterclassEr liggen mooie kansen in de regio om schaalgrootte te creëren in de Nul-op-de-meter-renovaties. Met schaalgrootte kunnen de bouwers industrialiseren, groter inkopen en dus voor een lagere prijs. Dit leidt tot versterking van de drie thema’s die in prestatieafspraken staan: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

‘Bij 15.000 Nul-op-de-meter renovaties in deze regio, kunnen we de prijs laten zakken naar € 60.000!,’ aldus een aanwezige bouwer. Dat kan lukken, als we de handen ineen slaan en ambitieuze prestatieafspraken maken waarin aantallen komen te staan. In het verslag (PDF) leest u wat tijdens de NOM-middag ter sprake kwam en welke vragen beantwoord zijn.

De bijeenkomst vond plaats bij ANNE, een zeer passende locatie!

Presentaties

Hieronder zijn presentaties te downloaden: