Gemeenteraad Nieuwegein omarmt Routekaart Energieneutraal

september 27, 2017

Gemeenteraad Nieuwegein omarmt Routekaart Energieneutraal

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft maandagavond 25 september unaniem ingestemd met de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Met de routekaart wil de gemeente Nieuwegein in 2040 écht energieneutraal zijn. Deze routekaart heeft de NMU voor de gemeente opgesteld. Dat is gebeurd in afstemming met veel bedrijven en bewoners binnen en buiten de gemeente die de NMU gevraagd heeft mee te denken.

Energieneutraal betekent dat Nieuwegein in 2040 100 procent van de gebruikte energie wil opwekken met duurzame bronnen: zon, wind en aardwarmte. Nu is dat nog maar 4 procent. Er gebeurt op dit punt al veel in Nieuwegein, maar het tempo zal omhoog moeten. Om in 2040 energieneutraal te zijn moet er namelijk elk jaar 4,5 procent energie worden bespaard ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook moet er elk jaar 9 procent meer duurzame energie worden opgewekt.

Dat kan alleen als Nieuwegein zoveel mogelijk duurzame bronnen benut en slim combineert. De Routekaart beschrijft daarom acties op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag. Zulke acties zijn bijvoorbeeld het energieneutraal maken van woningen en het snel aardgasvrij maken van minstens één wijk. Of denk aan zonnepanelen op daken,  ‘slimme’ laadpalen voor auto’s en een onderzoek naar windenergie. Zonne-energie, windenergie en aardwarmte kunnen de meeste duurzame energie leveren.

Maar de gemeente kan dit niet alleen; een energieneutrale stad is van iedereen! Om daar te komen is samenwerking van bewoners, ondernemers, organisaties én gemeente onmisbaar. Er zijn al heel wat initiatieven van start gegaan die hieraan een positieve bijdrage leveren. Zo zijn er al energieambassadeurs actief, staan er vijf windmolens, worden de stadsverwarming en bedrijventerreinen verduurzaamd, en worden er verschillende zonneparken voorbereid.

Deze routekaart voor een energieneutrale gemeente is onderdeel van de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar thema’s circulaire economie, grondstoffengebruik en klimaatadaptatie.

De NMU blijft graag de schouders zetten onder de ambities in de routekaart, met de gemeente, bewoners en bedrijven!