Gemeenten, stimuleer autodelen met deze 15 tips!

mei 24, 2017

Gemeenten, stimuleer autodelen met deze 15 tips!

Autodelen leidt tot minder autokilometers en -bezit. Dat is goed voor het milieu en geeft ruimte voor leukere activiteiten! Daarom zet de NMU zich in voor de elektrische deelauto’s van We Drive Solar en voor buurtmobiliteit. Maar ook gemeenten kunnen veel doen voor autodelen, o.a. met  15 handige nieuwe tips. 

Autodelen draagt bij aan minder autogebruik en –bezit. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een lagere parkeerdruk. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters en maken meer gebruik van OV en fiets. Dit komt neer op 175-265 kg minder CO2 uitstoot per jaar (PBL, 2015). Een standplaatsgebonden deelauto vervangt 9-13 auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Steden raken overvol en auto’s nemen soms wel tot 40% van de openbare ruimte in. Een ruimte die voor iedereen is. Ook in landelijke gemeenten speelt de auto een hoofdrol.

Gemeenten verwelkomen autodelen…

Gelukkig leggen steeds meer gemeenten de rode loper uit voor de deelauto. Ze zien de positieve effecten en daarmee de potentie. Ze nemen autodelen op in hun beleidsplannen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de aanvraag van parkeerplaatsen soepel verloopt. Ze communiceren met inwoners over de voordelen van delen.

… maar weten soms niet waar te beginnen

Er zijn ook veel gemeenten die niet goed weten waar ze moeten beginnen. Of worstelen met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Andere gemeenten hebben de eerste stappen al gezet en vragen zich af wat ze nog meer kunnen doen.

Een zevental gemeenten ondertekende de Green Deal Autodelen; Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Eén van de thema’s van deze driejarige samenwerking met meer dan 40 organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, is gemeentelijk beleid. In een werkgroep wisselen gemeenten kennis en ervaring uit en komen ze tot gezamenlijke inzichten en standpunten. In deze werkgroep nemen ook aanbieders deel voor een breder perspectief. Dat biedt hen meer inzicht in de werk- en denkwijze van gemeenten en andersom.

Factsheet ‘rode loper’ met 15 handige tips

Uit deze gezamenlijke kennisuitwisseling is een bondige factsheet gekomen met 15 tips voor gemeenten die autodelen willen versnellen: ‘de rode loper’. Onder andere GreenWheels en MyWheels hebben actief meegewerkt aan dit handige overzicht. Voor gemeenten die uitgebreidere informatie willen is er een langere versie met meer voorbeelden als resultaat van dezelfde werkgroep, met speciale dank aan Friso Metz van Advier.