Gemeenten kunnen aan de slag met stimuleren Nul-op-de-meter

maart 9, 2015

Gemeenten kunnen aan de slag met stimuleren Nul-op-de-meter

Het wordt voor gemeenten steeds makkelijker om zogenoemdeleenvandijke_klein Nul-op-de-Meter renovaties mogelijk te maken. Sinds kort is er een speciale handreiking en het rijk gaat de vergunningverlening versimpelen. Veel goed nieuws dus tijdens de bijeenkomst ‘Gemeenten stimuleren Nul-op-de-meter beleid’.

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de ambitie die de regio heeft om 50.000 woningen te renoveren naar Nul-op-de-meter, voor 2020. Gelukkig zijn er al veel gemeenten die hebben aangegeven deze ambitie te onderschrijven; zij ondertekenden de Stroomversnelling Koop.

Nul op de Meter faciliteren via vergunningverlening

Leen van Dijke, voorzitter van de Taskforce Vergunningen van de Vereniging Stroomversnelling, wil in 2050 4,5 miljoen naoorlogse woningen energieneutraal hebben gemaakt. Daarvoor zijn de gemeenten en vergunningverleners hard nodig. Bij het zien van het Stroomversnellingskeurmerk op een vergunningaanvraag moet een gemeente straks meteen een stempel van goedkeuring zetten, stelt Van Dijke. Zij kan er immers op vertrouwen dat een ‘Stroomversnellingswoning’ voldoet aan alle eisen en doelen van onder meer de Omgevingswet en de Flora- en faunawet.

De Taskforce Vergunningen heeft voor gemeenten een speciale handreiking gemaakt, die geen voorschriften bevat, maar suggesties om Nul-op-de-meter renovaties optimaal te faciliteren, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor welstand, flora en fauna, etc. Van Dijke roept gemeenten op hiermee aan de slag te gaan, en graag terug te koppelen wat er beter kan.

Soesterberg: Nul op de meter plannen goed ontvangen

Karen Starink en Paul Phielix van de gemeente Soest delen hun ervaringen uit het project in Soesterberg. Daar is begonnen is met een vooroverleg. De plannen van de bouwer zijn gepresenteerd aan alle betrokken afdelingen van de gemeente; ook de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is vanaf het begin betrokken.

De plannen werden goed ontvangen. Sterker nog, de commissie vond de ruimtelijke kwaliteit na renovatie veel beter dan daarvoor! In het voorjaar van 2014 zijn er 2 proefwoningen vergund, in het najaar van 2014 zijn er 107 woningen vergund. De renovatie is in volle gang.

Een leerpunt is dat de bouwer en woningcorporatie wel een communicatietraject hadden opgezet gericht op de bewoners van de wijk, maar niet op de bewoners uit de wijk ertegenover. Daar zijn ook bezwaarschriften vandaan gekomen.

Tom Jongen van BAM Woningbouw, de bouwer in Soesterberg, roept gemeenten op om de leges te verlagen die per woning betaald moet worden. Fasering van deze betaling is wenselijk, maar het liefst betaalt de bouwer slechts één keer leges over het hele plan.

In het traject heeft BAM naar eigen zeggen wel haar neus gestoten. De woningen zijn 3D ingescand en vervolgens zijn industrieel vervaardigde gevels tegen de woningen aangezet. Dat leverde een minder goede ‘beeldkwaliteit’ op dan in Heerhugowaard (een ander Nul-op-de-meter project van BAM). Ook voor de vleermuizenpopulatie wordt voor toekomstige projecten gewerkt aan andere oplossingen. Maar de samenwerking met de gemeente Soest was volgens Jongen plezierig.

Rijksoverheid: eenvoudiger regelgeving is in aantocht

Hans in ’t Hout, coördinator Bouwregelgeving bij het Ministerie van BZK en vertegenwoordiger van het Ministerie van I&M, geeft aan dat beide ministeries groot belang hechten aan het mogelijk maken van deze ontwikkeling. Regelgeving vanuit het Bouwbesluit mag volgens hem geen probleem opleveren; het kwaliteitsniveau gaat ten slotte omhoog.

In ’t Hout benadrukt het belang van het overleg met Welstandscommissies; zij kennen immers de lokale situatie het beste. Maar hij vermeldt wel dat het sinds 2013 niet meer verplicht is om het oordeel van Welstand te vragen.

Omdat het aanbrengen van een nieuwe schil niet op de zogenoemde ‘kruimellijst’ staat, moet het normale vergunningentraject van 26 weken doorlopen worden. Maar dit gaat veranderen. Via de Tweede Kamer en de Raad van State wordt eraan gewerkt om energiebesparende verbouwingen op de kruimellijst te krijgen. Dan hoeft alleen de reguliere procedure doorlopen te worden die aanzienlijk korter is. Op termijn is de Nul-op-de-meter verbouwing niet eens meer vergunningplichtig!

Meer gedetailleerde informatie over wet- en regelgeving is te vinden in de handreiking voor gemeenten.

Gemeente Utrecht gaat Handreiking toepassen

Ook de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Utrecht, Lot van Hooijdonk, geeft aan dat zij de ambitie Nul-op-de-meter van harte ondersteunt en de handreiking ook zal gaan toepassen. Zij geeft aan dat zij ook erg geïnteresseerd is in de bijkomende voordelen die het oplevert. Zoals een upgrade van de wijken Kanaleneiland en Overvecht waar middels deze renovaties bewoners extra trots kunnen zijn op hun omgeving. Van Hooijdonk trekt met 14 omliggende gemeenten op en weet dat ook deze gemeenten enthousiast zijn. Een stempel van goedkeuring helpt de gemeenten ook om de leges te verlagen.

Het volledige verslag, inclusief vele vragen en antwoorden, is hier te downloaden (PDF)