Gemeenten en provincie: Maak een roetreductieplan voor gezonde lucht

februari 11, 2014

Gemeenten en provincie: Maak een roetreductieplan voor gezonde lucht

11/02/2014 – De huidige normen zijn niet scherp genoeg voor gezonde lucht, roet is de belangrijkste boosdoener en regionaal beleid kan het verschil maken. Dat waren de conclusies van een symposium over luchtkwaliteit op 10 februari. De NMU ondersteunt daarom het pleidooi om een roetreductieplan te maken en uit te voeren.De huidige normen voor luchtkwaliteit zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis van zo’n 20 jaar oud, bleek tijdens het symposium georganiseerd door de Statenfracties van ChristenUnie en SP. Inmiddels is bekend dat veel lagere concentraties van PM10 – een soort fijn stof – ook al ongezond zijn.

Bovendien is er steeds meer bewijs dat vooral de heel kleine deeltjes in fijn stof – een allegaartje van allerlei stofjes – heel schadelijk zijn. Die dringen het diepst in de longen door. Maar juist voor dit soort fijn stof zijn geen normen. Dat geldt ook voor roetdeeltjes in fijn stof. Roet is zeker schadelijk, maar wordt niet systematisch gemeten. Aad Bezemer van het ministerie van I&M liet een voorlopige roetkaart zien van de provincie. De stad Utrecht was een rode vlek, vooral langs de snelwegen.

Roetconcentraties (EC in μg/m3) in Utrecht; bron: Ministerie I&M; data: RIVM/DCMR 2014

Lokaal beleid maakt het verschil

Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam liet overtuigend zien dat juist de schadelijke kleine deeltjes door verkeer worden veroorzaakt en dichtbij de weg neerslaan. Dat betekent dat lokaal beleid echt het verschil kan maken. Woudenberg schat bijvoorbeeld dat de milieuzone voor vrachtwagens in Amsterdam de levensverwachting verlengt met gemiddeld 1,5 maand. Dat is veel voor één maatregel voor één soort voertuig!

Maak een roetreductieplan

Voor Leendert van Bree van het Planbureau voor de Leefomgeving ondersteunde dat zijn pleidooi voor een roetreductieplan: een set concrete maatregelen om verontreiniging met roet terug te dringen. Dat kan door uitstoot van roet tegen te gaan, bijvoorbeeld met schone bussen en milieuzones voor vervuilende voertuigen. Of door ervoor te zorgen dat gevoelige bestemmingen als scholen en fietsers niet vlak naast wegen gepland worden. De NMU pleit ervoor dat gemeenten na de verkiezingen zo’n plan maken en de provincie een roetreductieplan toevoegt aan het mobiliteitsprogramma dat zij aan het maken is.

Focus op gezonde lucht

De NMU vindt dat politici zich niet moeten blindstaren op de bestaande normen maar moeten focussen op gezonde lucht. Volksgezondheid zou in het publieke en politieke debat (minstens) net zo belangrijk moeten zijn als het streven naar goede bereikbaarheid. Tot slot moeten gemeenten en de provincie de verantwoordelijkheid nemen voor wat zij zelf kunnen doen, en niet wachten op de Europese Unie of het rijk.