Gemeentebestuur Hilversum werkt mee aan groter vliegveld

november 1, 2012

Gemeentebestuur Hilversum werkt mee aan groter vliegveld

De rust in het Noorderpark wordt bedreigd door nieuwe plannen van het college b&w van Hilversum. Na eerdere tegenstand gaat het college nu akkoord met verharding en verlegging van start- en landingsbanen op vliegveld Hilversum. Met mogelijk extra overlast door vlieg- en wegverkeer tot gevolg.

Hilversums buurgemeente Wijdemeren wil een flinke nieuwe woonwijk bouwen aan de rand van de Loosdrecht. Daarvoor is een aanpassing nodig van het nabijgelegen vliegveld Hilversum. De bestaande onverharde start- en landingsbanen daar sturen nu namelijk vliegverkeer over de geplande woonwijk. Dus is het plan om de start- en landingsbanen te verleggen én te verharden. Na eerdere tegenstand willen b&w van de gemeente Hilversum daar nu wel aan meewerken.

Enorme toename capaciteit

Helaas heeft verharding van de start- en landingsbanen mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu in de provincie Utrecht. Door de baanverharding neemt de capaciteit van het vliegveld (nu zo’n 50.000 vliegbewegingen, vooral van sportvliegtuigjes) enorm toe, zowel in aantal als in de grootte van de vliegtuigen. Beperkingen in de vergunning kunnen dit wel tijdelijk beperken, maar de druk om meer te vliegen zal snel toenemen. 
Met alle extra geluidsoverlast en luchtvervuiling in de provincie Utrecht van dien.

Verder zal de nieuwe woonwijk van Wijdemeren het nodige extra autoverkeer veroorzaken. De leefomgeving en de lokale natuurgebieden dreigen ook hierdoor de dupe te worden van een toename van stank en lawaai.

Bedreiging voor rust en natuur

De plannen voor woonwijk en vliegveld bedreigen de natuur en rust in het Noorderparkgebied, dat van groot belang is voor recreanten uit Utrecht en omgeving. De afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht zich daarom zeer kritisch opgesteld. De NMU neemt aan dat deze opstelling niet is veranderd. De organisatie laat zelf ook een kritisch geluid horen, samen met o.a. de Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, ’t Goois Natuurreservaat en lokale organisaties.

Op 21 november bespreekt de Hilversumse gemeenteraad het voorstel van het college van b&w. Wie zijn of haar mening wil laten horen, kan dit dan doen!