Gemeente en provincie Utrecht tekenen Bodemenergie Agenda

oktober 28, 2016

Gemeente en provincie Utrecht tekenen Bodemenergie Agenda

Op 28 oktober zetten de gemeente en de provincie Utrecht hun handtekening onder de Utrechtse Bodemenergie Agenda. Hiermee willen ze de bijdrage van de bodem aan de energietransitie vergroten, met behoud van een goede grondwaterkwaliteit. De NMU juicht de samenwerking toe en levert graag een bijdrage aan meer warmte-koude opslag (WKO) en geothermie. Zolang dat maar op een duurzame manier verrloopt voor bodem, grondwater en omgeving. 

bodemwarmte
Wethouder Lot van Hooijdonk en gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw ondertekenen de Utrechtse Bodemenergie Agenda.

De projecten binnen de agenda zijn concreet gericht op:

  • Het verbeteren van het rendement van warmte-koude opslag (WKO) systemen
  • Beter benutten van de bodem voor de transitie naar duurzame energie, met behoud van een goede kwaliteit van het grondwater
  • Maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van ultra-diepe geothermie.

Bodemenergie: onmisbare bron

De NMU juicht de aandacht voor het duurzaam benutten van de bodem voor onze energie en warmtevoorziening toe. Uit eigen onderzoek (zomer 2016) is gebleken dat in de regio Utrecht slechts sprake is van 2% duurzame energie. De regio streeft naar 10% in 2020 en energieneutraal in 2040. Warmte-koude opslag en geothermie zijn onmisbare bronnen in de transitie naar een duurzame energievoorziening van de regio. Daarbij is het wel zaak om de kwaliteit van zowel de bodem als het grondwater te bewaken. In samenwerking met waterbedrijf Vitens levert de NMU daar nu al een bijdrage aan.