Gemeente bepaalt koers voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

juni 5, 2017

Gemeente bepaalt koers voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Dinsdag 6 juni organiseert de gemeenteraad van Utrecht een RIA (raadsinformatieavond). Onderwerp van gesprek is de startnotitie over Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. 

De NMU juicht toe dat de gemeente Utrecht haar participatieproces zo zorgvuldig heeft vormgegeven. Dit is belangrijk omdat de ervaring leert dat wanneer aan de ‘voorkant’ alle belangen en zorgen zijn geïnventariseerd, er – hiermee rekening houdend – beter ontworpen kan worden. Dit zorgt ervoor dat duurzame energieprojecten sneller en succesvoller van de grond komen. De startnotie die er nu ligt is een goede start.

 Wel heeft de NMU een aantal aandachtspunten die zij de gemeenteraad wil meegeven.

Aandachtspunten energielandschap Rijnenburg

  1. Koppel een ambitieus doel aan de startnotitie. Als de gemeente Utrecht haar eigen doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, serieus neemt, past daar een helder geformuleerde doelstelling bij. Dit geeft richting aan het werk dat initiatiefnemers de komende tijd gaan doen. Energiecoöperatie Rijne Energie heeft zichzelf al een doel gesteld, namelijk energie-opwekking voor 60.000 huishoudens. Gemeente Utrecht zou deze ambitie moeten overnemen.
  2. Laat ook de lusten in gebied en omgeving neerdalen. Voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zijn twee initiatiefnemers in beeld; Eneco en Rijne Energie. De gemeente kan sturen op welk aandeel van de opbrengsten van het energielandschap straks in handen komt van haar burgers. Rijne Energie is hiertoe een logisch vehikel. Zij wil in coöperatieve vorm ontwikkelen. Maar ook aan Eneco kunnen eisen gesteld worden over afdracht naar de omgeving.
  3. Exploitatietermijn versus toekomstige woningbouwopgave.  De startnotitie stuurt op het ontwikkelen van verschillende varianten, die als verschillende opties weer aan de raad worden voorgelegd. Voor wind- én zonne-energieprojecten geldt een minimale exploitatietermijn van 15 jaar (op die termijn is de SDE-subsidie gebaseerd). Initiatiefnemers hebben nodig dat gemeente op tijd en actief aangeeft wat eventuele woningbouwscenario’s zijn voor na 2030. Idealiter geeft gemeente garantie op een exploitatietermijn van 15 jaar vanaf moment van realisatie.