Geen maximum meer bij energiesubsidie voor woningcorporaties

januari 13, 2017

Geen maximum meer bij energiesubsidie voor woningcorporaties

Per 1 januari 2017 is het maximum van 7,5 miljoen euro van de STEP-subsidie af. Corporaties kunnen dus meer energiesubsidie aanvragen. Het vervallen van de subsidielimiet voor woningcorporaties is op 15 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor particuliere verhuurders blijft er een limiet van 10 miljoen euro vanwege staatssteun.

energiesubsidie step
De schoorstenen zijn eraf! Corporatie Mitros maakt deze flats gasloos, dus kunnen de schoorstenen weg. Ieke Benschop (NMU) moedigde aan.

Tijdens de slotbijeenkomst van Stookjerijk op 29 november 2016 pleitte Walter Vette, adviseur vastgoed  van de Utrechtse woningcorporatie Mitros, succesvol voor het afschaffen van het maximaal aan te vragen budget (7,5 miljoen) per woningcorporatie, bij de STEP subsidieregeling (STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector).  Minister Blok heeft in juli 2014 namelijk 400 miljoen euro vrijgemaakt voor deze subsidieregeling, maar woningcorporaties blijken de weg niet goed te vinden. Er zit eind 2016 nog meer dan 300 miljoen euro in de pot.

Mitros is één van de woningcorporaties die wel dankbaar gebruik heeft gemaakt van deze subsidieregeling en heeft daarmee renovaties op een hoger (energie-)ambitieniveau kunnen uitvoeren dan mogelijk was geweest zonder dit extra budget. Zo is Mitros het avontuur aangegaan om een vier-hoog flat in Overvecht (Utrecht) te renoveren naar Nul-op-de-meter. Bij succes wil zij opschalen.

Mitros wil deze richting graag doorzetten maar betreurde daarvoor geen aanspraak meer te kunnen maken op de STEP subsidie, omdat zij het maximum bedrag van 7,5 miljoen per woningcorporatie had bereikt. De Vette pleitte tijdens de Stookjerijk slotbijeenkomst voor het loslaten van deze grens zodat ambitieuze woningcorporaties verder kunnen en het budget van 300 miljoen alsnog wordt benut waarvoor het is vrijgemaakt. Vertegenwoordigers van het ministerie van BZK omarmden dit idee en hebben er eind 2016 voor gezorgd dat de wens van Mitros werkelijkheid is geworden. Per 1 januari is de grens eraf. Mitros voelt zich gesterkt in haar hoge ambities en de Natuur en Milieufederaties roepen andere woningcorporaties op vooral óók gebruik te maken van de STEP-subsidie.