Geen helihaven aan de Vecht!

juli 27, 2012

Geen helihaven aan de Vecht!

De provincie Utrecht moet een bewoner van de Vechtstreek geen toestemming meer geven om bij Breukelen een luchthaven voor privéhelikopters te gebruiken. Dat vinden de Vechtplassencommissie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten. Zij hebben hierover samen een zeer kritische zienswijze ingediend bij de provincie.

De luchthaven bij Breukelen is al enkele jaren in gebruik, oorspronkelijk met toestemming van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat inmiddels de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid, moest deze de situatie opnieuw beoordelen. Daarbij moest de provincie ook rekening houden met de gevolgen van af en aanvliegende privéhelikopters voor de leefomgeving voor mens en natuur.

Geen afweging nut tegen schade

De organisaties vinden dat de provincie onvoldoende heeft onderzocht of het gebruik van de helihaven wel zo nodig is. De provincie stelt in haar Luchtvaartnota dat de maatschappelijke hinder en schade van vliegverkeer moeten worden afgewogen tegen nut en noodzaak ervan. Maar in de overwegingen bij de Ontwerp Luchthavenregeling is die afweging niet terug te vinden.

Ernstige overlast onvoldoende onderzocht

Verder maken de organisaties onder meer bezwaar tegen het aantal vliegbewegingen, de toegestane grootte van de helikopters, en de handhavingsmogelijkheden. Ook het onderzoek naar eventuele overmatige hinder voor nabij gelegen woningen en natuurgebieden is volgens de organisaties onvoldoende. De gemeente Breukelen is geen voorstander van de helihaven; het bestemmingsplan biedt er ook geen ruimte voor.

In 27 minuten op Schiphol

De organisaties zijn benieuwd naar de reactie van de provincie. Zij verwachten dat de provincie op haar schreden terugkeert en inziet dat er geen aanleiding is een helihaven aan de Vecht toe te staan. Bovendien: vanuit Breukelen ben je in 19 minuten op de Luchthaven Hilversum en in 27 minuten op Schiphol!