Gebiedsavond Nationaal Park Heuvelrug succes

maart 16, 2017

Gebiedsavond Nationaal Park Heuvelrug succes

De Gebiedsavond over Nationaal Park (NP) Heuvelrug Zuid op 15 maart was een succes. 24 Betrokken ‘Heuvelruggers’ brachten ideeën, wensen, zorgen en kansen in voor het ‘NP Nieuwe Stijl programma’. Ook dachten ze mee over ambitiekaarten voor gebiedsontwikkeling. Ook meepraten? Dat kan nog op 23 maart (Noord) en 29 maart (Midden).

De deelnemers – vrijwilligers, lokale belangen- en gebruikersgroepen – waren enthousiast over de ambities en het doel om de Heuvelrug in brede zin (het huidige onderzoeksgebied is zelfs nog te klein, vond men) te beschermen en ontwikkelen. Er werd aandacht gevraagd voor het herstel van gradiënten, natuurlijke systemen, zonering, duurzame bereikbaarheid en fietsroutes. Zorgen leven er over ontwikkelingen die een negatief effect kunnen hebben op de natuur: woningbouw, mountainbike-routes en bomenkap.

gebiedsavond

Heb jij ook ideeën over de kansen en aandachtspunten voor de ontwikkeling van de Heuvelrug? Kom dan meepraten tijdens de gebiedsavonden over de regio’s Noord en Midden op resp. 23 en 29 maart.

Gebiedsavond Regio Datum en tijd Locatie
Heuvelrug Zuid (geweest) Neder-Rijn tot A12 Wo 15 maart 2017
19:00-22:00
Buitenplaats Amerongen
Heuvelrug Noord Provinciegrens tot Gooimeer Do 23 maart 2017
19:00-22:00
Gasterij Stadzigt
Naarden
Heuvelrug Midden A12 tot provinciegrens Wo 29 maart 2017
19:00-22:00
Woudschoten
Zeist

Programma

Tijdens het eerste deel van de avond praten we je bij over het proces om te komen tot één Nationaal Park. In het tweede deel presenteren we de ambitiekaarten die we samen met gebiedspartijen hebben ontwikkeld voor de thema’s natuur & water, landschap & cultuurhistorie en recreatie, toerisme & beleving. Deze kaarten willen we graag aanvullen met jouw lokale kennis en ideeën.

Aanmelden t/m 19 maart

Wil je deze uitnodiging verspreiden binnen jouw organisatie/commissie? Je kunt je aanmelden t/m 19 maart via deze link.

Samen op weg naar één Nationaal Park

Je hebt er vast al van gehoord en/of over gesproken: sinds vorig jaar werken de provincies Utrecht en Noord-Holland, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om te komen tot één Nationaal Park, van Gooimeer tot Grebbeberg. Voor ons is dit de beste manier om dit bijzondere gebied voor de toekomst te beschermen en te ontwikkelen.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Irma Bakkers, coördinator cluster gebiedsontwikkeling: bakkers@utrechtslandschap.nl, 06-51241624.

Graag tot 23 of 29 maart!