Europese Commissie wil af van harde doelen voor duurzame energie

februari 1, 2014

Europese Commissie wil af van harde doelen voor duurzame energie

Nederland heeft straks geen afdwingbare doelstelling meer voor duurzame energie in 2030. Tenminste, als het aan de laatste voorstellen van de Europese Commissie ligt. En ook het klimaatbeleid wordt minder ambitieus. Milieugroepen en groene partijen zijn furieus.

De Europese Commissie wil een minder ambitieus klimaatbeleid gaan voeren. De CO2-uitstoot van de lidstaten moet in 2030 met 35 tot 40 procent lager liggen dan in 1990. Vervolgens komt er voor elk land een bindend reductiepercentage.

Volgens Commissievoorzitter Barroso gaat de grotere vrijblijvendheid niet ten koste van het ambitieniveau. Milieugroeperingen en groene partijen zijn het daar erg mee oneens.

CO2-uitstoot: gebrek aan ambitie

GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout wijst erop dat de CO2-uitstoot al dit jaar 20 procent lager ligt dan in 1990 – een doel dat gepland stond voor 2020. Om dan tot 2030 slechts 15 tot 20 procent daarbovenop te doen, getuigt van een totaal gebrek aan ambitie, vindt Eickhout.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zou de EU doel moeten hebben van 45 tot 47% reductie, wil ze naar economische draagkracht bijdragen aan de mondiale doelstelling van maximaal 2 graden temperatuurstijging.

Milieuorganisaties zoals Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds zijn ontevreden. Volgens hen schieten de doelen tekort om klimaatverandering tegen te gaan. Ze pleiten daarom voor 55 procent minder broeikasgassen in 2030.

Duurzame energie: geen nationale verplichtingen meer

Verder wil de Commissie dat in 2030 circa een kwart van alle energie uit zon, wind, water of biomassa komt. Nationaal verplichte doelen hiervoor vindt de Commissie overbodig. De lidstaten zouden doordrongen zijn van de noodzaak.

Daarmee zou de huidige afdwingbare doelstelling worden losgelaten: 20 procent duurzame energie in 2020. Volgens Eickhout heeft deze ‘stok’ uiteindelijk geleid tot het SER-Energieakkoord. Milieuorganisaties pleiten voor 45 procent hernieuwbare energie in 2030.

Ook CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij vindt het loslaten van nationale doelstellingen voor duurzame energie een slecht idee. Daardoor laat de Europese Commissie een grote kans liggen om groen, groei en banen te stimuleren, stelt hij. Overigens stemde het Europarlement eerder deze maand al voor een doel van 30% hernieuwbare energie in 2030.

Energiebesparing: doelen vervallen

Energiebesparing laat de Commissie helemaal als doel vallen. Ze wil eerst weten in hoeverre het huidige streven (20 procent besparing in 2020) wordt gehaald, voordat ze met nieuwe maatregelen voor 2030 komt. De groene organisaties bepleiten een doel van 40 procent energiebesparing in 2030 ten opzichte van 1990.

GroenLinks roept premier Rutte op om de voorstellen van de Commissie niet te accepteren en ambitie te tonen tijdens de Europese top in maart. De Nederlandse regering zou voor die tijd een bindend duurzaam energiedoel voor 2030 moeten omarmen.