Energieproductie interessant voor melkveehouders

januari 25, 2017

Energieproductie interessant voor melkveehouders

Utrechtse melkveehouders kunnen zich binnenkort laten informeren over de mogelijkheden van de Postcoderoos. Een regeling waarmee ze samen met burgers uit de omgeving energie op te wekken door zonnepanelen. De melkveehouder stelt hiervoor tegen betaling het dak van zijn stal of schuur ter beschikking of levert zonnestroom, de deelnemers zorgen in een coöperatie voor de afname van energie en afhankelijk van de situatie ook voor de aanschaf van de zonnepanelen.

melkveehouders kunnen energie gaan opwekken voor de buurt
Zonnepanelen op de stal van melkveebedrijf de Groene Hofstee in Hei- en Boeicop.

Het gaat hier om een initiatief van Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen en is onderdeel van het trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij. Provincie Utrecht wil de komende vijf jaar toewerken naar een energieneutrale veehouderij. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest wordt bespaard of door de sector zelf opgewekt.

Het idee achter de Postcoderoosregeling is dat melkveehouders en burgers in een bepaald postcodegebied samenwerken in het opwekken van duurzame energie, legt Wijnand Jonkers van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) uit. „Boeren stellen het dak van hun stal of schuur beschikbaar en de coöperatie financiert de zonnepanelen. De veehouder kan zelf ook lid zijn van de coöperatie. Er zijn diverse verdienmodellen tussen boer en coöperatie mogelijk. De boer wordt er geen miljonair van, maar het opwekken van duurzame energie is voor veel bedrijven economisch interessant.”

Het businessmodel voor de veehouder zit bijvoorbeeld in de verhuur van zijn dak voor zonnepanelen aan de coöperatie. Ook kan de afspraak worden gemaakt dat na het beëindigen van de regeling, na vijftien jaar, de zonnepanelen eigendom van de boer worden.

Jonkers erkent dat het voor melkveehouders die hernieuwbare energie willen produceren aantrekkelijker is om gebruik te maken van de subsidieregeling SDE+. De businesscase voor projecten in grootverbruik levert in de regel een hoger rendement op, zegt hij. „De Postcoderoosregeling kan daarom interessant zijn voor boeren die de SDE+ subsidie hebben aangevraagd, maar zijn afgevallen en toch zonne-energie willen realiseren op hun dak.”

De maatregel is ook geschikt voor ondernemers die in duurzame energieopwekking willen investeren, maar dit niet zelf kunnen of willen betalen, aldus Jonkers. Ook boeren die niet over een grootverbruik aansluiting kunnen beschikken, maar wel zonnepanelen willen aanschaffen of veehouders die meer duurzame stroom op hun bedrijf produceren dan ze zelf verbruiken, kunnen van de regeling gebruik maken.

Bijeenkomst over mogelijkheden Postcoderoos

Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen organiseren samen met de NMU op 2 februari een bijeenkomst over de Postcoderoosregeling op Boerderij Fortzicht in Groenekan, aanvang 19.45 uur.

Bron: Agraaf/Annemarie Gerbrandy