Energiebesparing bij VvE’s heeft extra impuls nodig

december 2, 2015

Energiebesparing bij VvE’s heeft extra impuls nodig

Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energieakkoord. Dit staat in het rapport Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s dat is aangeboden aan minister Blok voor Wonen & Rijksdienst. In het rapport staan concrete maatregelen om de verduurzaming van appartementencomplexen goed van de grond te krijgen.

In het Energieakkoord is de doelstelling voor energiebesparing  voor de koopsector in Nederland voor 2020 bepaald oappartementengebouwp 3 PetaJoule (PJ). In aanvulling daarop hebben de partijen uitgesproken dat bij een optimale uitvoering nog een extra 5 tot 10 PJ mogelijk moet zijn in de koopsector. Uit het aangeboden rapport blijkt, dat Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) structureel een energiebesparing van 11 PJ kunnen leveren, net zoveel energie als jaarlijks elektriciteitsgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. Dit besparingspotentieel is zeer substantieel binnen de koopsector. Deze besparing moet gerealiseerd worden door de energieprestaties van de 1,1 miljoen appartementen in Nederland te verbeteren, door bijvoorbeeld HR-dubbelglas, muurisolatie en het installeren van zonnepanelen.

Eigen aanpak nodig

Het rapport maakt duidelijk dat appartementseigenaren vooral behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en begeleiding. Kees Oomen (directeur VvE Belang): ‘VvE’s zijn echt een geval apart en hebben een eigen aanpak nodig. Dat is ook de oproep van de opstellers van dit rapport: investeer in voorlichting en objectieve informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om energie te besparen en begeleid hen om deze besparingen door te voeren. Dit is relatief goedkoop en bovenal effectief.’

Onduidelijke of complexe regelgeving en besluiteloze VvE’s

Uit het rapport blijkt dat het gezamenlijk investeren een bottleneck is om de  energiebesparing bij appartementen goed van de grond te krijgen. Sommigen leden van een VvE vinden het te veel werk, anderen vinden het niet nodig omdat zij slechts een paar jaar in hun appartement (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is. Ook zijn er verschillende regels die de verduurzaming belemmeren. Zo blijkt uit het onderzoek dat de zogenoemde ‘postcoderoos’, die gebruikt wordt bij het lokaal opwekken van duurzame energie, complex is. Daarnaast zit de besluitvorming binnen de VvE de ambities dwars: een besluit over verduurzaming moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid en kan door een minderheid bij de rechter worden aangevochten. In dit complexe proces zijn objectieve informatie en begeleiding onontbeerlijk. Alleen een zorgvuldig voorbereid en objectief traject, dat goed begeleid wordt door betrokken (onafhankelijke) deskundigen, neemt de belemmeringen weg en trekt eigenaren over de streep.

Oplossingen

In het rapport wordt een groot aantal suggesties voor verbetering gegeven. Oomen: ‘Een aantal belangrijke verbeteringen komt er hopelijk binnen afzienbare tijd doordat de minister met verbeteringen in de wet komt. Onder andere door te verduidelijken dat VvE’s leningen mogen aangaan voor verduurzaming en onderhoud. Daarnaast kunnen VvE’s sinds de zomer ook tegen aantrekkelijke tarieven leningen krijgen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Maar daarmee zijn we er nog niet! VvE’s moeten makkelijker kunnen beslissen over verduurzaming, maar misschien nog wel belangrijker: ze moeten uitgebreide voorlichting en actieve begeleiding krijgen in het proces naar verduurzaming, waarbij ze zo nodig gebruik kunnen maken van de leningen met lage rente van het NEF .’

SER-werkgroep

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft, namens De Natuur en Milieufederaties, de laatste jaren deelgenomen aan een SER-werkgroep die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport dat binnenkort ook aan de SER-borgingscommissie wordt aangeboden. In de werkgroep werkten partijen van overheid, markt en maatschappij samen, met VvE Belang als trekker.