Energiebespaarcursus afgerond; VvE’s willlen méér!

juli 4, 2016

Energiebespaarcursus afgerond; VvE’s willlen méér!

De NMU organiseerde in samenwerking met de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) dit voorjaar een Energiebespaarcursus voor VvE’s’. Dit deed zij in opdracht van de 15 U-Thuis gemeenten (Utrecht en 14 omliggende gemeenten).

Energiebespaarcursus
Mimi Slauerhoff (Energiesprong) aan het woord tijdens de eerste avond in Nieuwegein

De cursus bestond uit drie bijeenkomsten, waarop telkens een ander thema centraal stond. Avond 1 ging over het creëren van draagvlak binnen je eigen VvE. De tweede avond ging in op de technische mogelijkheden, en tijdens de laatste avond werd de financiële kant van de zaak belicht.

Blijvende behoefte aan kennisdeling

Aan de cursus deden 53 vertegenwoordigers van VvE’s mee, die de cursus een 7,5 gaven. Ook gaven zij aan dat zij het liefst kennis blijven delen in de toekomst. Naast digitale ondersteuning hebben ze vooral behoefte aan fysieke bijeenkomsten.

Thema’s zijn: het gezamenlijk opstellen van plannen van aanpak, leren van voorbeeldprojecten, uitdiepen van specifieke thema’s, zoals zonnepanelen, Nul-op-de-meter, isoleren, bezuinigen op aansluitkosten, coöperaties opzetten, stadsverwarming, kleine windturbines, LED-verlichting, zonnecollectoren, energiebesparing bij liften en energiebesparing bij mechanische ventilatiesystemen.

Kansen voor verbindingen

Energiebespaarcursus
Wethouder Hans Nijhof opent de tweede avond in Doorn

Met gemeenten denkt de NMU nu na over een mogelijk vervolg, waarin bovengenoemde aspecten terugkomen. Ook zien we kansen om VvE’s te verbinden met marktpartijen die diensten en/of producten specifiek voor VVE’s hebben. En samenwerking met de NOM Alliantie Utrecht, die VvE’s met ambities voor Nul op de Meter verder op weg kan helpen.