Eerste stap richting kustpact

januari 25, 2016

Eerste stap richting kustpact

De NMU is verheugd dat minister Schultz van Haegen heeft besloten om het bouwverbod te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten. Dit kustpact moet bescherming bieden aan de gehele kuststrook in Nederland. Vlak voor de kerstvakantie nam het kabinet op verzoek van de minister een besluit dat het mogelijk maakt om in de kuststrook te gaan bouwen. Dit veroorzaakte veel protest.

Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties, luidden de noodklok door middel van de campagne ‘Bescherm de kust’. Onze zorg dat dit unieke landschap zou verdwijnen, werd gesteund door vele Nederlanders.Op dinsdag 19 januari overhandigden de Federaties samen met 15 andere natuur- en milieuorganisaties meer dan 100.000 handtekeningen om de kust te beschermen.

En dat had effect! Na een vurig Kamerdebat kwam de minister tot een nieuw inzicht. Vanaf 1 juli 2016 krijgen gemeenten en provincies zeggenschap over het strand en de duinen.

Meer informatie is te vinden bij onze collega’s van de Zeeuwse Milieufederatie.