Droomt u van een energieneutrale woning?

september 17, 2012

Droomt u van een energieneutrale woning?

Droomt u van een energie neutrale woning? Maak nu kans op subsidie en professionele begeleiding! De Natuur en Milieufederatie Utrecht en vereniging Energie-U zoeken woningeigenaren in en rond Utrecht die hun woning geheel of bijna geheel energieneutraal willen maken. Het doel: een collectief vormen om samen een subsidieaanvraag in te dienen.

Samen met 30 woningeigenaren, gemeente Utrecht en professionele (markt)partijen willen wij daarvoor subsidie aanvragen in het ‘Energiesprong’ programma . Heeft u interesse in een subsidie van circa € 4.000,– per woning, en professioneel advies en begeleiding bij het verbouwingstraject? Meldt u dan snel aan! Uiteraard betekent dit dat u ook zelf mee betaald aan de te nemen maatregelen.

Wat kunt u verwachten?

Als we de subsidie verkrijgen, krijgt u een bijdrage van circa € 4.000,– per woning voor de maatregelen in uw woning. Het gaat daarbij om een combinatie van isolatiemaatregelen, duurzame opwekking van energie (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en energiezuinig gedrag. U krijgt een gratis professioneel advies over hoe uw woning het best (bijna) energieneutraal gemaakt kan worden, inclusief een kosten- en batenplaatje.

Rendabel

Voor veel, wat oudere woningen is zo’n rigoureuze ingreep rendabel. En de subsidie helpt daar natuurlijk bij. Ook bij de contractering, uitvoering en monitoring krijgt u ondersteuning. En u maakt kans op een extra prijs voor het bereiken van de hoogst mogelijke besparing.

Wat verwachten wij van u?

U bent bereid om uiterlijk 1 oktober een verklaring van deelname in het project te tekenen. U verklaart dat indien we de subsidie krijgen, u ook daadwerkelijk bereid bent uw woning in de komende drie jaar (bijna) energieneutraal te maken.

Scan

Wij zullen vooraf een snelle scan doen of uw woning inderdaad geschikt is voor een dergelijke ingreep. Tip: neem uw buren mee, dat verhoogt de kans op selectie en verlaagt de kosten voor de maatregelen.

Voorwaarden

U bent bereid om met ons te overleggen over energiebewust gedrag en de aanschaf van energiebesparende apparaten.
U bent bereid mee te werken aan een meetprogramma en uw ervaringen te delen.

Interesse?

Meld u dan snel aan bij Ieke Benschop (i.benschop@nmu.nl) of Bart van der Ree (bvdree@gmail.com)!