Draagvlak van groot belang voor energiebesparing VvE’s

maart 30, 2016

Draagvlak van groot belang voor energiebesparing VvE’s

Een VvE is best aan de energiebesparing te krijgen, als je maar zorgt voor voldoende draagvlak bij je medebewoners. Dat was een belangrijke les van de cursusavond over ‘draagvlak en proces’ op 29 maart. De volgende avonden zijn op 19 april (techniek) en 17 mei (financiën).

Dinsdag 29 maart gaf Peter Snoeren, wethouder duurzaamheid van de gemeente Nieuwegein, de aftrap van de cursus ‘Energie besparen bij VvE’s’, die de Omgevingsdienst Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht organiseren in opdracht van de 15 samenwerkende gemeenten (U-Thuis). De eerste avond ging over ‘draagvlak’.

draagvlak voor energiebesparing bij VvE's
Peter Snoeren, wethouder duurzaamheid van de gemeente Nieuwegein, geeft de aftrap van de cursus ‘Energie besparen bij VvE’s’

De gemeente Nieuwegein heeft grote ambities als het gaat om duurzaamheid. De wethouder juicht ook de initiatieven van het bewonersinitiatief Samen Duurzaam Nieuwegein van harte toe. Daarnaast is hij blij met de samenwerking tussen de 15 gemeenten. Samen zetten zij energieloket www.bleeve.nl op, organiseren ze bespaartours, zonnetours en begeleiden ze bewoners naar Nul-op-de-meter woningen.

Zorg voor voldoende draagvlak

Mimi Slauerhoff en Corine Erades namen de 30 vertegenwoordigers van de VvE’s vervolgens mee in hun ervaring die zij hebben met VvE’s. Een belangrijke boodschap was dat het niet alleen om de inhoud gaat van wat je wilt. Het op een goede manier betrekken, informeren en meekrijgen van je medebewoners vraagt minstens zoveel aandacht. Onderzoeken hebben aangetoond dat als mensen zich niet ‘pluis’ voelen, of geen vertrouwen hebben in de afzender van de boodschap, het plan sowieso geen kans van slagen heeft – hoe goed het ook in elkaar zit. Mimi Slauerhoff gaf de aanwezigen een aantal tips en trucs om met dit soort situaties om te gaan, of beter: om ze te voorkomen. Een indruk geeft het onderstaande plaatje.

Pluis

Gedeeld lange termijn doel

Corine Erades ging in op de noodzaak van het hebben van een stip op de horizon. Wat is je uiteindelijke ambitie voor de VvE? Het is niet gezegd dat je in één keer je uiteindelijke doel zou moeten bereiken, dit kan best in stapjes. Maar het is wel goed om een gedeeld doel voor de langere termijn te hebben. Zo voorkom je dat je nu stappen zet, waar je later spijt van krijgt. Ook met maatregelen die niet heel ingrijpend zijn, valt vaak al veel winst te behalen. Bijvoorbeeld het goed inregelen van de (collectie of individuele) installatie(s). En nog beter natuurlijk als ook andere waarden toenemen, zoals woongenot, gezondheid, comfort of zelfs de waarde van de woning.

Van elkaar leren

De aanwezige VvE’s werden gedurende de avond een aantal keer uitgenodigd ervaringen te delen. Dit werd zeer gewaardeerd, want het is zonde om allemaal zelf het wiel uit te vinden. Beter van elkaar leren!

Het vervolg

Corina Onderstijn sluit de avond af met de uitnodiging om op 13 april naar de bijeenkomst voor bewonersinitiatieven te komen. Hier zal ook specifiek aandacht zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis.

Voor de volgende cursusavond – over de technische kant van het verhaal – op dinsdag 19 april zijn we te gast in het Cultuurhuis / gemeentehuis in Doorn (Kerkplein 12).