Conferentie groene gebiedsontwikkeling

juni 24, 2013

Conferentie groene gebiedsontwikkeling

Op 11 juni organiseerde de NMU een conferentie in het kader van het project Groene gebiedsontwikkeling. Voor dat project zijn we op zoek gegaan naar nieuwe financieringsmodellen voor natuur en landschap in tijden van beperkte overheidsfinanciën. Aan de hand van zes presentaties discussieerden de ruim 50 aanwezigen over de kansen voor andere investeringsvormen.

De presentaties hadden betrekking op Utrechtse casussen waarbij investeringen in groen gefinancierd worden door middel van andere functies, met name het toestaan van de bouw van één of meerdere extra woningen (het zogenaamde rood-voor-groen principe).

Maar ook andere functies kwamen aan bod, zoals zorg en recreatie. Iedere presentatie eindigde met enkele beleidsaanbevelingen voor de realisatie van (nieuwe) groene gebiedsontwikkelingen.

Reflectie van provincie

Ingeborg Thoral (adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht) en gedeputeerde Bart Krol reflecteerden ieder op de gepresenteerde casussen.

Bart Krol gaf in zijn reflectie aan dat het belangrijk is dat we op zoek gaan naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Sommige van de gepresenteerde casussen waren mede mogelijk gemaakt met overheidsgeld. Hoe kunnen we het echt zonder de overheid financieren? En is rood-voor-groen wel het juiste middel? Ook vond hij het belangrijk dat een groene ontwikkeling een bijdrage levert aan de kwaliteit van een gebied en aan het algemeen belang. “Zet je creativiteit in op plekken waar iets mis is en probeer zo de overheid te verleiden mee te werken”, zo riep hij op.

Ingeborg Thoral ging in haar reflectie ook in op de kwaliteit van het landschap. Het landschap mocht volgens haar niet in de uitverkoop worden gezet. Een initiatief voor een groene gebiedsontwikkeling moet landen op de juiste plek. En als je iets wilt realiseren op een bijzondere plek, zoals een zorglandgoed, lever dan ook een “topprestatie”. Het toevoegen van woningen moet niet alleen een financiële drager zijn; ze moeten ook een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit.

Burgers betrekken

De discussie in de zaal ging onder andere over de vraag hoe je burgers meer kunt betrekken bij gebiedsontwikkeling. Hoe kun je er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving? En biedt dat mogelijkheden voor initiatieven uit de samenleving en crowdfunding?

Zoektocht

Dagvoorzitter Joris Hogenboom concludeerde bij de afsluiting dat we in onze zoektocht naar nieuwe verdienmodellen het ei van Columbus nog niet hebben ontdekt. Het project van de NMU is een eerste stap in deze zoektocht. De beleidsaanbevelingen en de discussie tijdens deze bijeenkomst geven hier richting aan. Na de zomer worden de casussen en aanbevelingen gepresenteerd in een eindrapport. Onze zoektocht gaat verder bij drie mogelijk nieuwe casussen, waar de NMU als vervolg van dit project bij is betrokken.